Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

Osnovni podatki

Naslov:
Center za klinično toksikologijo in farmakologijo
Interna klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
Slovenija

Kratek opis

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo (prejšnji Center za zastrupitve) je bil ustanovljen pred več kot 40-imi leti in deluje v sklopu Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ter je edina tovrstna ustanova v Sloveniji. V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo je zaposlenih sedem zdravnikov; vsi smo specialisti interne medicine in se ukvarjamo s klinično toksikologijo in farmakologijo ter oblikujemo smernice za zdravljenje zastrupitev. Poleg tega je v centru zaposlena še farmacevtka in 9 diplomiranih medicinskih sester oziroma zdravstvenikov.

 

Osebje

Zdravniki:

doc. dr. Miran Brvar, dr. med., FEAPCCT, vodja centra
Damjan Grenc, dr. med., vodja oddelka
asist. dr. Lucija Šarc, dr. med.
Tomaž Tajnšek, dr. med.
asist. Marko Živec, dr. med.
Vid Leban, dr. med.
Tanja Varl, dr. med.

Pogodbena sodelavca

prim. Martin Možina, dr. med.
prim. Marija Jamšek, dr. med.

Farmacevti:

Mojca Dobaja, mag. farm.

diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki:

Tanja Šentjurc, GMS
Andreja Jurca, DMS
Petra Gregorš, DMS
Milena Malić, DMS
Gregor Šoba, DZ
Aleksandra Cuder, DMS
Ines Gregorič, DMS
Urška Povše, DMS
Mateja Strniša, DMS

Medicinske sestre in tehniki:

Alja Medved
Suvada Abdaković
Lučka Aščič
Hikmet Badnjevič
Slađana Erič
Tjaša Naraglav
Katarinca Posarelli
Mojca Pučko
Rok Repič
Tomaž Škoda
Ines Begić
Tjaša Dobida
Margarita Jelenc
Tanja Stojanović Sukur
Rok Vrtačnik
Alma Musić

 

Strokovna sodelavka:

Andreja Lamovšek

Administrator:

Nikola Povržan

 

Opis

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo imamo bolnišnični oddelek z enoto intenzivne nege s šestimi nadzorovanimi posteljami in 5 običajnih bolniških sob s 15 posteljami in zdravimo vse vrste akutnih in kroničnih zastrupitev ter nudimo 24-urno informacijsko konzultativno službo s področja klinične toksikologije vsem zdravnikom in drugim strokovnjakom v Sloveniji, na primer farmacevtom, veterinarjem, policistom itd. Pri našem delu uporabljamo in redno vzdržujemo podatkovne zbirke o toksičnem delovanju zdravil, drog, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstvih, strupenih rastlin, gob in živali. Poleg tega vodimo Register zastrupitev Republike Slovenije (http://kt.kclj.si), ki vključuje vse zastrupitve in predstavlja pomembno osnovo za preventivno in izobraževalno dejavnost na državni ravni. V Enoti za farmakovigilanco, ki tudi deluje v sklopu Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo, pa vodimo Register neželenih učinkov zdravil UKC Ljubljana (http://kf.kclj.si). V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo imamo tudi depo pomembnejših antidotov, s katerim lahko pomagamo zdravnikom po celi Slovenije, ko se ti srečajo z redko zastrupitvijo in nimajo ustreznih zdravil.

 

Kot strokovnjaki s področja klinične toksikologije in farmakologije zdravniki Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo redno sodelujemo v številnih delovnih telesih Univerzitetnega kliničnega centra, Ministrstva za zdravje, Urada za kemikalije, Urada za zdravila, Inštituta za varovanje zdravja, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Ministrstva za kmetijstvo itd. Sodelujemo tudi v registracijskih postopkih ter pri nekaterih drugih regulatornih postopkih v Sloveniji in Evropski uniji.

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo že več desetletij izvajamo dodiplomsko in zlasti podiplomsko izobraževanje s področja klinične toksikologije in farmakologije za študente Medicinske fakultete, Fakultete za farmacijo in Višje zdravstvene šole ter specializante različnih medicinskih vej, zlasti interne medicine, pediatrije, nevrologije, sodne medicine in medicine dele. Sodelujemo tudi pri doktorskem študiju Biomedicine. Poleg tega se v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo ukvarjamo z raziskovanjem zastrupitev in neželenih učinkov zdravil, v zadnjih letih smo tako kot prvi ali vodilni avtorji objavili številne članke v revijah s faktorjem vpliva. Največje raziskovalne uspehe smo dosegli pri raziskovanju zastrupitev z ogljikovim monoksidom, ki smo jih večkrat predstavili na evropskih toksikoloških kongresih.

Naše delo je usmerjeno tudi v preprečevanje zastrupitev in neželenih učinkov zdravil, tako sodelujemo v številnih preventivnih akcijah vladnih in nevladnih organizacij, pripravljamo zloženke o preprečevanju in prvi pomoči pri zastrupitvah ter vzdržujemo spletno stran o zastrupitvah.

 

Dejavnosti in publikacije

V centru se ukvarjamo s klinično toksikologijo in farmakologijo, ki sta medsebojno močno povezane in prepletene, tako da jih ni mogoče obravnavati posamezno, ampak le kot celoto, saj se dejavnosti ena z drugo pogojujejo in dopolnjujejo.

 1. 24-urna informacijsko konzultativna služba o zastrupitvah za zdravnike, farmacevte in druge strokovnjake, na primer veterinarje, policiste itn.
 2. Zdravljenje zastrupljencev na bolniškem oddelku in sodelovanje pri zdravljenju zastrupljencev na urgenci UKC Ljubljana.
 3. Ambulantna obravnava bolnikov z blažjimi ali kroničnimi zastrupitvami ter tudi bolnikov, pri katerih obstaja le utemeljen sum na zastrupitev.
 4. Vodenje strokovnih konzilijev v sodelovanju z drugimi strokami, kot sta medicina dela in forenzična toksikologija.
 5. Priprava smernic zdravljenja oziroma nacionalne strategije zdravljenja zastrupitev v Sloveniji in ukrepanja v primeru kemičnih nesreč.
 6. Izvajanje toksikovigilance na nacionalnem nivoju.
 7. Vodenje Registra zastrupitev R Slovenije.
 8. Skrb za depo pomembnih, redkih in neregistriranih antidotov in vodenje elektronskega registra antidotov za celotno Slovenijo.
 9. Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje s področja klinične toksikologije za študente Medicinske fakultete, Fakultete za farmacijo in Višje zdravstvene šole ter specializante različnih medicinskih vej, zlasti interne medicine, pediatrije, sodne medicine in medicine dela. Center za klinično toksikologijo in farmakologijo je tudi učni oddelek za študente, pripravnike in specializante interne medicine.
 10. Raziskovalna dejavnost s področja klinične toksikologije v sklopu lastne raziskovalne skupine. Pri raziskovalnem delu sodelujemo  z drugimi oddelki Interne klinike in z inštituti Medicinske fakultete, predvsem s Toksinološkim laboratorijem na Inštitutu za patološko fiziologijo, Toksikološkim laboratorijem na Inštitutu za sodno medicino in Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo.
 11. Organizacija strokovnih in znanstvenih srečanj s področja klinične toksikologije.
 12. Preventivna dejavnost s ciljem zmanjševanja pogostosti zastrupitev z obveščanjem javnosti o zastrupitvah prek javnih medijev, predvsem o aktualnih toksikoloških problemih v Sloveniji. Center za klinično toksikologijo in farmakologijo organizira in izvaja tudi lastne preventivne akcije s področja zastrupitev.
 13. Strokovna podpora vladnim in nevladnim organizacijam in ustanovam s področja klinične toksikologije, kot so delovna telesa UKC Ljubljana Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, Inštitut ta varovanje zdravja, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, Policija, Civilna zaščita in tudi ustanove na ravni Evropske unije itn.
 1. 24-urna informacijsko konzultativna služba s področja klinične farmakologije, predvsem o neželenih učinkih in napakah pri uporabi zdravil.
 2. Zbiranje poročil o neželenih učinkih zdravil v UKC Ljubljana.
 3. Bolnišnično zdravljenje bolnikov sprejetih zaradi neželenih učinkov zdravil in napak pri uporabi zdravil.
 4. Ambulanta za klinično farmakologijo.
 5. Sodelovanje pri izvajanje farmakovigilance na nacionalnem nivoju s poudarkom na organizaciji in spodbujanju poročanja o neželenih učinkih zdravil in napakah pri uporabi zdravil in ocenjevanju poročil o neželenih učinkih zdravil.
 6. Obveščanje v primeru potrebe po takojšnjem ukrepanju zaradi neželenega učinka zdravil in sodelovanje v postopkih ukrepanja v primeru neželenih učinkih zdravil in napak pri uporabi zdravil.
 7. Strokovna podpora vladnim in nevladnim organizacijam in ustanovam s področja klinične farmakologije, kot so delovna telesa UKC Ljubljana,  Ministrstvo za zdravje, Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, Inštitut za varovanje zdravja, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in tudi na ravni Evropske unije.
 8. Sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju s področja  farmakologije.
 9. Izvajanje raziskovalne dejavnosti s področja klinične farmakologije in organizacija strokovnih in znanstvenih srečanj.
 10. Preventivna dejavnost s ciljem izboljšanja varne uporabe zdravil.
 1. Magnesium sulfate and calcium channel blocking drugs as antidotes for acute organophosphorus insecticide poisoning – a systematic review and meta-analysis. Brvar M, Chan MY, Dawson AH, Ribchester RR, Eddleston M. Clin Toxicol (Phila). 2018 Mar 20:1-12.
 2. Carbon monoxide poisoning in wood pellet storerooms. Golob N, Grenc D, Brvar MOccup Med (Lond). 2018 Mar 27;68(2):143-145
 3. An application of machine learning to haematological diagnosis. Gunčar G, Kukar M, Notar M, Brvar M, Černelč P, Notar M, Notar M. Sci Rep. 2018 Jan 11;8(1):411.
 4. Yellow sac spider (Cheiracanthium punctorium) bites in Slovenia: case series and review. Varl T, Grenc D, Kostanjšek R, Brvar MWien Klin Wochenschr. 2017 Sep;129(17-18):630-633
 5. Antivenom for European Vipera species envenoming.  Lamb T, de Haro L, Lonati D, Brvar M, Eddleston M. Clin Toxicol (Phila). 2017 Mar 28:1-12. doi: 10.1080/15563650.2017.1300261.
 6. Comparative analysis of three drug-drug interaction screening systems against probable clinically relevant drug-drug interactions: a prospective cohort study. Muhič N, Mrhar A, Brvar MEur J Clin Pharmacol. 2017 Mar 15. doi: 10.1007/s00228-017-2232-4
 7. Vipera ammodytes bites treated with antivenom ViperaTAb: a case series with pharmacokinetic evaluation. Brvar M, Kurtović T, Grenc D, Lang Balija M, Križaj I, Halassy B. Clin Toxicol (Phila). 2017 Apr;55(4):241-248.
 8. Occupational transdermal poisoning with synthetic cannabinoid cumyl-PINACA. Dobaja M, Grenc D, Kozelj G, Brvar MClin Toxicol (Phila). 2017 Mar;55(3):193-195.
 9. Accidental cannabis poisoning in the elderly. Zupan Mežnar A, Brvar M, Kralj G, Kovačič D. Wien Klin Wochenschr. 2016 Dec;128(Suppl 7):548-552
 10. A Single Dose of Viperfav(TM) May Be Inadequate for Vipera ammodytes Snake Bite: A Case Report and Pharmacokinetic Evaluation. Kurtović T, Brvar M, Grenc D, Lang Balija M, Križaj I, Halassy B.Toxins. 2016 Aug 19;8(8). pii: E244. doi: 10.3390/toxins8080244.
 11. The syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion after giant leaf frog (Phyllomedusa bicolor) venom exposure. Leban V, Kozelj G, Brvar M. Toxicon. 2016 Sep 15;120:107-9. doi: doi: 10.3390/toxins8080244
 12. Hyperbaric oxygen preserves neurotrophic activity of carbon monoxide-exposed astrocytes. Jurič DM, Šuput D, Brvar MToxicol Lett. 2016 Jun 24;253:1-6. doi: 10.1016/j.toxlet.2016.04.01
 13. Low-dose intravenous lipid emulsion for the treatment of severe quetiapine and citalopram poisoning. Purg D, Markota A, Grenc D, Sinkovič A. Arh Hig Rada Toksikol. 2016 Jun 1;67(2):164-6
 14. Chlorobenzylidene malononitrile tear gas exposure: Rinsing with amphoteric, hypertonic, and chelating solution. Brvar MHum Exp Toxicol. 2016 Feb;35(2):213-8. doi: 10.1177/0960327115578866
 15. The effectiveness of oxygen therapy in carbon monoxide poisoning is pressure- and time-dependent: a study on cultured astrocytes. Jurič DM, Finderle Ž, Šuput D, Brvar MToxicol Lett. 2015 Feb 17;233(1):16-23. doi: 10.1016/j.toxlet.2015.01.004.
 16. Hypoglycemia in venlafaxine overdose: a hypothesis of increased glucose uptake. Brvar M, Koželj G, Mašič LP. Eur J Clin Pharmacol. 2015 Feb;71(2):261-2. doi: 10.1007/s00228-014-1784-9.
 17. Amanita muscaria and Amanita pantherina poisoning: two syndromes. Vendramin A, Brvar M. Toxicon. 2014 Aug 27;90C:269-272.
 18. Interstitial pneumonitis after acetylene welding: a case report. Brvar M. Int J Occup Med Environ Health. 2014 Jan;27(1):132-6.
 19. Ibogaine-associated ventricular tachyarrhythmias. Pleskovic A, Gorjup V, Brvar M, Kozelj G. Clin Toxicol (Phila). 2012 Feb;50(2):157.
 20. European regulation on orphan medicinal products: 10 years of experience and future perspectives. Committee for Orphan Medicinal Products and the European Medicines, Westermark K, Holm BB, Söderholm M, Llinares-Garcia J, Rivière F, Aarum S, Butlen-Ducuing F, Tsigkos S, Wilk-Kachlicka A, N’Diamoi C, Borvendég J, Lyons D, Sepodes B, Bloechl-Daum B, Lhoir A, Todorova M, Kkolos I, Kubáčková K, Bosch-Traberg H, Tillmann V, Saano V, Héron E, Elbers R, Siouti M, Eggenhofer J, Salmon P, Clementi M, Krieviņš D, Matulevičiene A, Metz H, Vincenti AC, Voordouw A, Dembowska-Bagińska B, Nunes AC, Saleh FM, Foltánová T, Možina M, Torrent i Farnell J, Beerman B, Mariz S, Evers MP, Greene L, Thorsteinsson S, Gramstad L, Mavris M, Bignami F, Lorence A, Belorgey C. Nat Rev Drug Discov. 2011 May;10(5):341-9.
 21. Accidental poisoning with Veratrum album mistaken for wild garlic (Allium ursinum). Gilotta I, Brvar MClin Toxicol (Phila). 2010 Nov;48(9):949-52.
 22. The time-dependent protective effect of hyperbaric oxygen on neuronal cell apoptosis in carbon monoxide poisoning. Brvar M, Luzar B, Finderle Ž, Šuput D, Bunc M. Inhal Toxicol. 2010 Oct;22(12):1026-31.
 23. Ethanol and acetaldehyde disturb TNF-alpha and IL-6 production in cultured astrocytes. Sarc L, Wraber B, Lipnik-Stangelj M. Hum Exp Toxicol. 2011 Sep;30(9):1256-65. doi: 10.1177/0960327110388533.
 24. Potential drug-drug interactions and admissions due to drug-drug interactions in patients treated in medical departments. Fokter N, Mozina M, Brvar MWien Klin Wochenschr. 2010 Feb;122(3-4):81-8.
 25. Diagnostic and therapeutic value of naloxone after intoxication with tramadol in a young girl. Grosek S, Mozina M, Grabnar I, Primozic JPediatr Int. 2009 Dec;51(6):842-3.
 26. High-degree atrioventricular block in acute ethanol poisoning: a case report. Brvar M, Bunc M. Cases J. 2009 Sep 9;2:8559
 27. Comparison of ethanol and acetaldehyde toxicity in rat astrocytes in primary culture. Sarc L, Lipnik-Stangelj M. Arh Hig Rada Toksikol. 2009 Sep;60(3):297-305.
 28. The frequency of adverse drug reaction related admissions according to method of detection, admission urgency and medical department specialty. Brvar M, Fokter N, Bunc M, Mozina MBMC Clin Pharmacol. 2009 May 4;9:8.
 29. Poisoning with 1-propanol and 2-propanol. Vujasinovic M, Kocar M, Kramer K, Bunc M, Brvar MHum Exp Toxicol. 2007 Dec;26(12):975-8.
 30. S100B protein in benzodiazepine overdose. Ambrozic J, Bunc M, Osredkar J, Brvar M.  Emerg Med J. 2008 Feb;25(2):90-2.
 31. Arthroscopic treatment of knee joint injury for intraarticular mercury from a broken thermometer. Zupanc O, Zupanc T, Brvar M, Bunc M. Arch Orthop Trauma Surg. 2008 Sep;128(9):979-83
 32. Metabolic acidosis in prometryn (triazine herbicide) self-poisoning. Brvar M, Okrajsek R, Kosmina P, Staric F, Kaps R, Kozelj G, Bunc M. Clin Toxicol (Phila). 2008 Mar;46(3):270-3.
 33. Haemodialysis clearance of baclofen. Brvar M, Vrtovec M, Kovac D, Kozelj G, Pezdir T, Bunc M. Eur J Clin Pharmacol. 2007 Dec;63(12):1143-6.
 34. Video of dantrolene effectiveness on neuroleptic malignant syndrome associated muscular rigidity and tremor. Brvar M, Bunc M. Crit Care. 2007;11(3):415.
 35. Urinary serotonin level is associated with serotonin syndrome after moclobemide, sertraline, and citalopram overdose. Brvar M, Stajer D, Kozelj G, Osredkar J, Mozina M, Bunc M. Clin Toxicol (Phila). 2007 Jun-Aug;45(5):458-60.
 36. Immediate oxygen therapy prevents brain cell injury in carbon monoxide poisoned rats without loss of consciousness. Bunc M, Luzar B, Finderle Z, Suput D, Brvar MToxicology. 2006 Aug 15;225(2-3):138-41.
 37. Prolonged psychosis after Amanita muscaria ingestion. Brvar M, Mozina M, Bunc M. Wien Klin Wochenschr. 2006 May;118(9-10):294-7.
 38. S100B protein in conscious carbon monoxide-poisoned rats treated with normobaric or hyperbaric oxygen. Brvar M, Finderle Z, Suput D, Bunc M. Crit Care Med. 2006 Aug;34(8):2228-30.
 39. Butanol ingestion in an airport hangar. Bunc M, Pezdir T, Mozina H, Mozina M, Brvar MHum Exp Toxicol. 2006 Apr;25(4):195-7.
 40. Poisoning with rivastigmine. Brvar M, Mozina M, Bunc M. Clin Toxicol (Phila). 2005;43(7):891-2.
 41. Prolonged hypoglycaemia after insulin lispro overdose. Brvar M, Mozina M, Bunc M. Eur J Emerg Med. 2005 Oct;12(5):234-5.
 42. Poisoning with insulin glargine. Brvar M, Mozina M, Bunc M. Clin Toxicol (Phila). 2005;43(3):219-20.
 43. Prognostic value of S100B protein in carbon monoxide-poisoned rats. Brvar M, Mozina M, Osredkar J, Suput D, Bunc M. Crit Care Med. 2004 Oct;32(10):2128-30.
 44. Polydipsia as another mechanism of hyponatremia after ‘ecstasy’ (3,4 methyldioxymethamphetamine) ingestion. Brvar M, Kozelj G, Osredkar J, Mozina M, Gricar M, Bunc M. Eur J Emerg Med. 2004 Oct;11(5):302-4.
 45. S100B protein in carbon monoxide poisoning: a pilot study. Brvar M, Mozina H, Osredkar J, Mozina M, Noc M, Brucan A, Bunc M. Resuscitation. 2004 Jun;61(3):357-60.
 46. Acute poisoning with autumn crocus (Colchicum autumnale L.). Brvar M, Kozelj G, Mozina M, Bunc M. Wien Klin Wochenschr. 2004 Mar 31;116(5-6):205-8.
 47. Case report: fatal poisoning with Colchicum autumnale. Brvar M, Ploj T, Kozelj G, Mozina M, Noc M, Bunc M. Crit Care. 2004 Feb;8(1):R56-9.
 48. The potential value of the protein S-100B level as a criterion for hyperbaric oxygen treatment and prognostic marker in carbon monoxide poisoned patients. Brvar M, Mozina H, Osredkar J, Mozina M, Brucan A, Bunc M. Resuscitation. 2003 Jan;56(1):105-9.
 49. Intravascular plug formation induced by poly-APS is the principal mechanism of the toxin’s lethality in rats/rat tissues. Bunc M, Sarc L, Rozman J, Turk T, Sepcic K, Suput D. Cell Mol Biol Lett. 2002;7(1):106-8
 50. Seronegative Lyme disease and transitory atrioventricular block. Pikelj F, Strle F, Mozina MAnn Intern Med. 1989 Jul 1;111(1):90.
 51. Paradoxical elevation of pulmonary vascular resistance after nifedipine in primary pulmonary hypertension. A case study. Pohar B, Grad A, Mozina M, Rakovec P, Horvat M. Cor Vasa. 1989;31(3):238-41.

Zgodovina

Razvoj Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Centri za zastrupitve so se v večjem obsegu začeli pojavljati v mednarodnem prostoru šele ob koncu šestdesetih let 20. stoletja. Nastajali so običajno v tesni povezavi z urgentnimi ambulantami, kamor so sprejemali bolnike ob zastrupitvah. Kasneje so se začeli prostorsko in kadrovsko širiti, razpolagali so z obsežno dokumentacijo o zastrupljencih, nastajali pa so tudi izven kliničnih ustanov. Nekateri so klinično dejavnost celo opustili, kar pa se je kasneje izkazalo za veliko pomanjkljivost. Analize so potrdile domneve, da je učinkovitost centra največja, kadar združuje klinično in informativno-konzultativno dejavnost, še zlasti, če ima v svojem okviru tudi ustrezen toksikološki laboratorij. Danes le približno tretjina centrov združuje obe dejavnosti in Center za zastrupitve v Ljubljani je eden izmed njih.

Začetki Centra za zastrupitve Kliničnega centra Ljubljana segajo v leto 1958, ko je v okviru Internistične prve pomoči na Polikliniki deloval tudi manjši hospitalni oddelek. Leta 1963 je vodstvo Internistične prve pomoči (IPP) in hospitalnega oddelka prevzel zdravnik Fedor Krejči, ki je leta 1969 postal primarij.

V istih prostorih je leta 1966 nastala Služba za urgentno klinično medicino in toksikologijo. Leta 1973 je ob Internistični prvi pomoči prišlo na pobudo prim. Krejčija in ob podpori predstojnika Inštituta za sodno medicino MF akademika Janeza Milčinskega ter na zahtevo takratnega Zveznega sekretariata za zdravstvo do ustanovitve Centra za zastrupitve (CZ). Sprva je Center deloval v okviru Kliničnih bolnic oz. Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, nato pa od leta 1976 kot strokovna enota TOZD-a Interne klinike. Leta 1975 sta se CZ in IPP preselila v novo stavbo Kliničnega centra. Leta 1983 je prim. Krejči s sodelavci vpeljal stalno telefonsko konzultativno in informacijsko službo za pomoč pri akutnih zastrupitvah, dosegljivo ob vsakem času za vse zdravstvene ustanove v Sloveniji. Tako je nastal za tiste čase sodoben Center za zastrupitve z vsemi najnujnejšimi elementi. Njegova informatika – sistematično zbrano obsežno gradivo z več kot dvajset tisoč članki in več kot tisoč knjigami in revijami – je bila vzor tudi izven meja Slovenije. Prim. Krejči je skrbno vodil Center za zastrupitve vse do svoje upokojitve leta 1990, nakar je vodstvo prevzel prim. Martin Možina. S preoblikovanjem Kliničnega centa leta 1996 je Center za zastrupitve ostal samostojna organizacijska enota Interne klinike. Center za zastrupitve od samih začetkov tesno sodeluje z IPP in KOIIM (Klinični oddelek za intenzivno interno medicino), saj zdravniki napotijo vsakega bolnika, pri katerem je prisoten sum za zastrupitev, najprej na Internistično prvo pomoč (IPP). Če tam sum na zastrupitev potrdijo, bolnika sprejmejo v CZ oziroma KOIIM.

Leta 2015 se je Center za zastrupitve preimenoval v Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, saj smo se v Centru za zastrupitve ukvarjali s klinično toksikologijo in klinično farmakologijo. Center za klinično toksikologijo in farmakologijo je edina ustanova v Sloveniji, kjer se usmerjeno ukvarjamo s klinično toksikologijo in klinično farmakologijo, ter ima poleg bolniškega oddelka z enoto intenzivne nege in ambulante še dve podenoti nacionalnega pomena: Enota za farmakovigilanco, kjer izvajamo farmakovigilanco za UKC Ljubljana in strokovno ocenjevanje poročil o neželenih učinkov zdravil na nacionalnem nivoju, in Enoto za toksikovigilanco (Center za zastrupitve), ki vključuje 24-urno toksikološko informacijsko-konzultativne službo in Register zastrupitev Republike Slovenije ter s tem pokriva področje nacionalne toksikovigilance.

prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, Inštitut za zgodovino medicine MF UL