Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

Osnovni podatki

Naslov:
Center za klinično toksikologijo in farmakologijo
Interna klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
Slovenija

Kratek opis

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo (prejšnji Center za zastrupitve) je bil ustanovljen pred več kot 40-imi leti in deluje v sklopu Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ter je edina tovrstna ustanova v Sloveniji. V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo je zaposlenih sedem zdravnikov; vsi smo specialisti interne medicine in se ukvarjamo s klinično toksikologijo in farmakologijo ter oblikujemo smernice za zdravljenje zastrupitev. Poleg tega je v centru zaposlena še farmacevtka in 9 diplomiranih medicinskih sester oziroma zdravstvenikov.

 

Osebje

Zdravniki:

izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med., FEAPCCT, vodja centra
Damjan Grenc, dr. med., vodja oddelka
dr. Lucija Šarc, dr. med., vodja enote
Tomaž Tajnšek, dr. med.
asist. Marko Živec, dr. med.
Tanja Varl Turk, dr. med.
Gašper Razinger, dr. med.
Ana Mavrič, dr. med., Petra Ilenič, dr. med.

Pogodbena sodelavca

prim. Martin Možina, dr. med.
prim. Marija Jamšek, dr. med.

Farmacevti:

Mojca Dobaja, mag. farm.
Matej Dobravc Verbič, mag. farm.

diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki:

Tanja Šentjurc, GMS
Petra Gregorš, DMS
Milena Malić, DMS
Gregor Šoba, DZ
Alja Jerman, DMS
Aleksandra Cuder, DMS
Mateja Strniša,
DMS
Anže Erjavec
,
DMS
Brankica Babić,
DMS
Mihaela Štarkelj, DMS

Medicinske sestre in tehniki:

Fric David
Slađana Erič
Tjaša Naraglav
Mojca Ploh
Rok Repič
Tomaž Škoda
Margarita Rigler Mujkić
Rok Vrtačnik
Alma Musić
Almedin Hadžić
Mojca Turinšek
Metka Cencelj

Strokovna sodelavka:

Andreja Lamovšek

Administrator:

Nikola Povržan

 

Opis

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo imamo bolnišnični oddelek z enoto intenzivne nege s šestimi nadzorovanimi posteljami in 5 običajnih bolniških sob s 15 posteljami in zdravimo vse vrste akutnih in kroničnih zastrupitev ter nudimo 24-urno informacijsko konzultativno službo s področja klinične toksikologije vsem zdravnikom in drugim strokovnjakom v Sloveniji, na primer farmacevtom, veterinarjem, policistom itd. Pri našem delu uporabljamo in redno vzdržujemo podatkovne zbirke o toksičnem delovanju zdravil, drog, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstvih, strupenih rastlin, gob in živali. Poleg tega vodimo Register zastrupitev Republike Slovenije (http://kt.kclj.si), ki vključuje vse zastrupitve in predstavlja pomembno osnovo za preventivno in izobraževalno dejavnost na državni ravni. V Enoti za farmakovigilanco, ki tudi deluje v sklopu Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo, pa vodimo Register neželenih učinkov zdravil UKC Ljubljana (http://kf.kclj.si). V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo imamo tudi depo pomembnejših antidotov, s katerim lahko pomagamo zdravnikom po celi Slovenije, ko se ti srečajo z redko zastrupitvijo in nimajo ustreznih zdravil.

 

Kot strokovnjaki s področja klinične toksikologije in farmakologije zdravniki Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo redno sodelujemo v številnih delovnih telesih Univerzitetnega kliničnega centra, Ministrstva za zdravje, Urada za kemikalije, Urada za zdravila, Inštituta za varovanje zdravja, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Ministrstva za kmetijstvo itd. Sodelujemo tudi v registracijskih postopkih ter pri nekaterih drugih regulatornih postopkih v Sloveniji in Evropski uniji.

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo že več desetletij izvajamo dodiplomsko in zlasti podiplomsko izobraževanje s področja klinične toksikologije in farmakologije za študente Medicinske fakultete, Fakultete za farmacijo in Višje zdravstvene šole ter specializante različnih medicinskih vej, zlasti interne medicine, pediatrije, nevrologije, sodne medicine in medicine dele. Sodelujemo tudi pri doktorskem študiju Biomedicine. Poleg tega se v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo ukvarjamo z raziskovanjem zastrupitev in neželenih učinkov zdravil, v zadnjih letih smo tako kot prvi ali vodilni avtorji objavili številne članke v revijah s faktorjem vpliva. Največje raziskovalne uspehe smo dosegli pri raziskovanju zastrupitev z ogljikovim monoksidom, ki smo jih večkrat predstavili na evropskih toksikoloških kongresih.

Naše delo je usmerjeno tudi v preprečevanje zastrupitev in neželenih učinkov zdravil, tako sodelujemo v številnih preventivnih akcijah vladnih in nevladnih organizacij, pripravljamo zloženke o preprečevanju in prvi pomoči pri zastrupitvah ter vzdržujemo spletno stran o zastrupitvah.

 

Dejavnosti in publikacije

V centru se ukvarjamo s klinično toksikologijo in farmakologijo, ki sta medsebojno močno povezane in prepletene, tako da jih ni mogoče obravnavati posamezno, ampak le kot celoto, saj se dejavnosti ena z drugo pogojujejo in dopolnjujejo.

Zgodovina

Razvoj Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Centri za zastrupitve so se v večjem obsegu začeli pojavljati v mednarodnem prostoru šele ob koncu šestdesetih let 20. stoletja. Nastajali so običajno v tesni povezavi z urgentnimi ambulantami, kamor so sprejemali bolnike ob zastrupitvah. Kasneje so se začeli prostorsko in kadrovsko širiti, razpolagali so z obsežno dokumentacijo o zastrupljencih, nastajali pa so tudi izven kliničnih ustanov. Nekateri so klinično dejavnost celo opustili, kar pa se je kasneje izkazalo za veliko pomanjkljivost. Analize so potrdile domneve, da je učinkovitost centra največja, kadar združuje klinično in informativno-konzultativno dejavnost, še zlasti, če ima v svojem okviru tudi ustrezen toksikološki laboratorij. Danes le približno tretjina centrov združuje obe dejavnosti in Center za zastrupitve v Ljubljani je eden izmed njih.

Začetki Centra za zastrupitve Kliničnega centra Ljubljana segajo v leto 1958, ko je v okviru Internistične prve pomoči na Polikliniki deloval tudi manjši hospitalni oddelek. Leta 1963 je vodstvo Internistične prve pomoči (IPP) in hospitalnega oddelka prevzel zdravnik Fedor Krejči, ki je leta 1969 postal primarij.

V istih prostorih je leta 1966 nastala Služba za urgentno klinično medicino in toksikologijo. Leta 1973 je ob Internistični prvi pomoči prišlo na pobudo prim. Krejčija in ob podpori predstojnika Inštituta za sodno medicino MF akademika Janeza Milčinskega ter na zahtevo takratnega Zveznega sekretariata za zdravstvo do ustanovitve Centra za zastrupitve (CZ). Sprva je Center deloval v okviru Kliničnih bolnic oz. Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, nato pa od leta 1976 kot strokovna enota TOZD-a Interne klinike. Leta 1975 sta se CZ in IPP preselila v novo stavbo Kliničnega centra. Leta 1983 je prim. Krejči s sodelavci vpeljal stalno telefonsko konzultativno in informacijsko službo za pomoč pri akutnih zastrupitvah, dosegljivo ob vsakem času za vse zdravstvene ustanove v Sloveniji. Tako je nastal za tiste čase sodoben Center za zastrupitve z vsemi najnujnejšimi elementi. Njegova informatika – sistematično zbrano obsežno gradivo z več kot dvajset tisoč članki in več kot tisoč knjigami in revijami – je bila vzor tudi izven meja Slovenije. Prim. Krejči je skrbno vodil Center za zastrupitve vse do svoje upokojitve leta 1990, nakar je vodstvo prevzel prim. Martin Možina. S preoblikovanjem Kliničnega centa leta 1996 je Center za zastrupitve ostal samostojna organizacijska enota Interne klinike. Center za zastrupitve od samih začetkov tesno sodeluje z IPP in KOIIM (Klinični oddelek za intenzivno interno medicino), saj zdravniki napotijo vsakega bolnika, pri katerem je prisoten sum za zastrupitev, najprej na Internistično prvo pomoč (IPP). Če tam sum na zastrupitev potrdijo, bolnika sprejmejo v CZ oziroma KOIIM.

Leta 2015 se je Center za zastrupitve preimenoval v Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, saj smo se v Centru za zastrupitve ukvarjali s klinično toksikologijo in klinično farmakologijo. Center za klinično toksikologijo in farmakologijo je edina ustanova v Sloveniji, kjer se usmerjeno ukvarjamo s klinično toksikologijo in klinično farmakologijo, ter ima poleg bolniškega oddelka z enoto intenzivne nege in ambulante še dve podenoti nacionalnega pomena: Enota za farmakovigilanco, kjer izvajamo farmakovigilanco za UKC Ljubljana in strokovno ocenjevanje poročil o neželenih učinkov zdravil na nacionalnem nivoju, in Enoto za toksikovigilanco (Center za zastrupitve), ki vključuje 24-urno toksikološko informacijsko-konzultativne službo in Register zastrupitev Republike Slovenije ter s tem pokriva področje nacionalne toksikovigilance.

prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, Inštitut za zgodovino medicine MF UL