Kemijske nesreče na delovnem mestu

1. srečanje o kemijski varnosti

Datum:
30. novembra, 2012
Čas:
14:24 -
Lokacija:

1. srečanje o kemijski varnosti: kemijske nesreče na delovnem mestu je organizirala Sekcija za klinično toksikologijo SZD v sodelovanju s Centrom za zastrupitve UKC Ljubljana. Srečanja se je udeležilo 120 zdravnikov in drugih strokovnjakov zadolženih za kemijsko varnost, kot so varnostni inženirji, svetovalci za kemikalije itn.

Namen srečanja, ki je potekalo 30. novembra 2012 v kongresnem centru Mons v Ljubljani, je bil predstaviti kemijske nesreče na delovnem mestu in ukrepe, skladne s smernicami, s katerimi lahko preprečimo ali ublažimo zastrupitve na delovnih mestih.

Na začetku srečanja sta mag. Alojz Grabner in mag. Lidija Korat predstavila nevarne kemikalije in upravljanje s kemijskimi tveganji ter kemijske nezgode na delovnem mestu v Sloveniji, nato so zdravniki iz Centra za zastrupitve predstavili akutne zastrupitve z jedkimi kemikalijami, fluorovodikovo kislino, cianidi, strupenimi plini in organskimi topili na delovnih mestih in v raziskovalnih laboratorijih, pri čemer bodo posebej izpostavili pravilno prvo in nujno medicinsko pomoč in opremljenost z ustreznimi antidoti. Na koncu srečanja sta mag. Alenka Briški in mag. Alenka Franko predstavili še nevarnosti kronične izpostavljenosti kemikalijam na delovnem mestu in njihovo dokazovanje. Predavatelji so predstavili izbrane teme enostavno, pregledno in razumljivo ter predvsem odgovorili na vprašanja, ki so se udeležencem porajajo ob srečevanju z nevarnimi kemikalijami in pripravljanju številnih dokumentov povezanih z nevarnimi kemikalijami.