10. srečanje o kemijski varnosti

izpostavljenost kemikalijam v onesnaženi vodi

Image
Datum:
08. novembra, 2023
Čas:
08:00 - 14:00
Lokacija:

10. srečanje o kemijski varnosti: izpostavljenost kemikalijam v onesnaženi vodi sta ga organizirala Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL. Srečanje  je potekalo 8. novembra 2023 (8:00 – 14:30) v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije (Domus medica) v Ljubljani (Dunajska cesta 162). Vsebina srečanja je podrobno opisana v programu v priponki.

10. srečanja o kemijski varnosti: izpostavljenost kemikalijam v onesnaženi vodi se je udeležilo okoli 80 strokovnjakov iz univerz, industrije ter državnih in občinskih institucij. Predavanja so bila zanimiva, enako velja za razprave, ki so srečanje podaljšale za uro in pol.

Ob srečanju smo izdali zbornik s prispevki predavateljev. Lekarniška zbornica Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve enake možnosti in Zdravniška zbornica Slovenije so udeležencem srečanja podelili točke za opravljeno usposabljanje.

 

8.00

8:30

Kemijsko stanje podzemne vode

 

mag. Polonca Mihorko, dipl. ing. kem.

Sektor za kemijsko stanje voda, Urad za stanje okolja, Agencija Republike Slovenije za okolje

8:30

9:00

Pomen zdrave pitne vode za razvoj otrok in zdravje Ana Mavrič, dr. med., izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC Ljubljana

9:00

9:30

Onesnaženje pitne vode zaradi industrijskih odpadnih voda prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

9:30

10:00

Okužbe s pitno vodo onesnaženo s fekalijami doc. dr. Tadeja Kotar, dr. med.

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana

10:00

10:30

ODMOR  
10:30

11:00

Vpliv gradenj na kvaliteto zajetij pitne vode – primer kanala C0 v Ljubljani

 

prof. dr. Mihael Brenčič, univ. dipl. inž. geol.

Katedra za aplikativno geologijo, Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

11:00

11:30

Kako varna je oskrba z vodo v Sloveniji: obvladovanje tveganj povezanih z oskrbo s pitno vodo in odvajanjem odpadnih voda v luči DWD 2020/2184, ISO 15975 in predloga UWWTD 2022/0345 doc. dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad.

Vodno gospodarski inštitut, Oddelek za okoljsko gradbeništvo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

11:30

12:00

Zdravstvena ustreznost pitne vode – pomen sistemskega pristopa Darko Mehikić, dr. med., Ivanka Gale, dr. med.

Center za zdravstveno ekologijo, Nacionalni inštitut za javno zdravje

12:00

13:00

ODMOR  
13:00

13:30

Hormonski motilci v odpadni, površinski in pitni vodi: učinkovitost čistilnih naprav doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.

Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

13:30

14:00

Sežigalnice komunalnega blata in njihov vpliv na zdravje 

 

izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med., Ana Mavrič, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC Ljubljana

PROGRAM

Download (PDF, 114KB)