Varna uporaba zdravil

4. slovensko srečanja o klinični farmakologiji

Image
Datum:
22. januarja, 2016
Čas:
08:00 - 15:30
Lokacija:

4. slovensko srečanje o klinični farmakologiji: varna uporaba zdravil sta organizirala Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL v sodelovanju z Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Na srečanju, ki je potekalo 22. januarja 2016 v kongresnem centru Austria Trend Hotel v Ljubljani, smo predstavili enoletne izkušnje s spletnim prijavljanjem neželenih učinkov zdravil, primere neželenih učnikov zdravil iz vsakodnevnega dela v ambulanti družinskega zdravnika, optimizacijo farmakoterapije starostnikov v DSO, farmakogenetsko testiranje v klinični praksi, nujnost napotitve bolnika z gripoznimi znaki k zdravniku, učinkovitost »domače lekarne«, (ne)učinkovitost prehranskih dodatkov pri nadomeščanju železa, nevarnost prehranskih dopolnil in zdravil BRp za športnike in škodljivost samozdravljenje s keliranjem. V osrednjem delu srečanja smo obravnavali posamezne neželene učinke zdravil, kot so slabokrvnost, obarvanost zob, hiter in počasen pulz, povišan krvni tlak, krče in alergične reakcije. Posebno pozornost smo posvetili lekarniškemu pregledu uporabe zdravil, zdravstvenemu tveganju veterinarskih zdravil za zdravje ljudi in neželenim učinkom vdihovanja zdravil na delovnem mestu.

Srečanja se je udeležilo 250 zdravnikov in farmacevtov.

Ob srečanju smo izdali zbornik s prispevki predavateljev, ki ga lahko dobite v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo (e-posta: andreja.lamovsek@kclj.si).