43. podiplomski seminar klinične toksikologije

Datum:
30. marec, 2015

Čas:
08:00-15:30

Lokacija:
Univerzitetni klinični center Ljubljana

Naslov:
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
Slovenija

Na 43. seminarju klinične toksikologije, ki je potekal od 30. 3. do 3. 4. 2015, smo predstavili akutne in kronične zastrupitev z zdravili, drogami, kemikalijami plini, težkimi kovinami, fitofarmacevtskimi sredstvi, strupenimi rastlinami, gobami in živalmi itn. Na srečanju smo predstavili tudi antidote, eliminacijske metode, toksikološko analitiko, označevanje nevarnih kemikalij, sodnomedicinske vidike zastrupitev itn. Poseben sklop bo namenjen tudi neželenim učinkom zdravil.

Prijavnico pošljete na e-naslov andreja.lamovsek@kclj.si ali v tajništvo Centra za zastrupitve (Center za zastrupitve, Interna klinika, UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana)

Deli objavo