6. srečanje o kemijski varnosti: izpostavljenost kemikalijam ob industrijskih požarih

Datum:
24. november, 2017

Čas:
08:00-15:00

Lokacija:
Kristalna palača

Naslov:
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Slovenija

Vabimo vas, da se udeležite 6. srečanje o kemijski varnosti:  izpostavljenost kemikalijam ob industrijskih požarih, ki ga organizirata Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo (Center za zastrupitve) Interne klinike UKC Ljubljana.

Srečanje bo potekalo 24. novembra 2017 (8:00 – 15:00) v Kristalni palači v Ljubljani (BTC City). Ministrstvo za delo in Zdravniška zbornica bosta udeležencem podelila točke za opravljeno usposabljanje. Ob srečanju bomo izdali zbornik z recenziranimi prispevki predavateljev.

PROGRAM SREČANJA

8.00-8:30 Toksični produkti gorenja   doc. dr. Barbara Novosel, univ. dipl. inž. kem. inž.

Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

8:30-9:00 Akutne zastrupitve ob industrijskih požarih doc. dr. Miran Brvar, dr. med., in Damjan Grenc, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

9:00-9:30 Izpostavljenost stresu ob kemijskih nesrečah prof. dr. Peter Pregelj, dr. med.

Katedra za psihiatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, in Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

9:30-10:00 Opekline v industrijskih požarih

 

prof. dr. Uroš Ahčan,dr. med., in  Andrej Lapoša, dr. med.

Klinični oddelek za plastično kirurgijo in opekline, Kirurška klinika, UKC Ljubljana

  ODMOR  
10:30-11:00 Bolezni povezane z gašenjem prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

11:00-11:30 Posledice izpostavljenosti toksičnim kovinam, ki se sprostijo ob požarih  prim. Marija Jamšek, dr. med., in Mojca Dobaja, mag. farm.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

11:30-11:45 Dioksini in furani Tanja Varl, dr. med., in doc. dr. Miran Brvar, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

11:45-12:15 Primer obravnave delavcev izpostavljenih kemičnim snovem ob požaru izr. prof. dr. Alenka Franko, dr. med.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

  ODMOR  
13:00-13:30 Toksične snovi, nastale v požarih: vzorčenje in analizne metode izr. prof. dr. Mitja Kolar, univ. dipl. inž. kem. inž.

Katedra za analizno kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

13:30-14:00 Gašenje požarov v kemijskih obratih Marko Tomazin

Gasilska brigada Ljubljana

14:00-14:30 Industrija, kemikalije in ekološka kriminaliteta  doc. dr. Katja Eman

Fakulteta za varnostne vede,  Univerza v Mariboru

14:30-15:00 Ukrepanje služb nujne medicinske pomoči ob kemijskih nesrečah z analizo primera asist. dr. Lucija Šarc, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Vesna Homar, dr. med.

ZD Vrhnika

Download (PDF, Unknown)

 PROGRAM  (kliknite “download”)

Download (DOC, 9KB)

 PRIJAVNICA  (kliknite “download”)

Deli objavo