8. SLOVENSKO SREČANJE O KLINIČNI FARMAKOLOGIJI

VARNA UPORABA ZDRAVIL

Datum:
24. januar, 2020

Čas:
08:00-16:00

Lokacija:
Austria Trend Hotel Ljubljana

Naslov:
Dunajska cesta 154
1000 Ljubljana
Slovenija

 OBVESTILO ZA UDELEŽENCE 8. slovensko srečanje o klinični farmakologiji: varna uporaba zdravil

Spoštovani,

brezplačno parkiranje na 8. slovenskem srečanju o klinični farmakologiji: varna uporaba zdravil je zagotovljeno v Parkirni hiši Dunajski kristali, Štukljeva cesta 46. Na vhodu garažne hiše Dunajski kristali vzemite parkirno kartico, ki jo boste potrdili na recepciji srečanja in z njo brezplačno zapustili garažo.

Austria trend hotel ne sodeluje več z garažno hišo WTC, kar so nam žal sporočili šele prejšnji teden.  

Navodila za parkiranje in pot od Dunajskih kristalov  (izhod pri Zdravniški zbornici Slovenije) do Austria trend hotela:

 

8. slovensko srečanje o klinični farmakologiji: varna uporaba zdravil organizirata Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL v sodelovanju z Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Srečanje bo potekalo 24. januarja 2020  (8:00-16:00) v kongresnem centru Austria Trend Hotel v Ljubljani (Dunajska cesta 154).. 

Ob srečanju bomo izdali zbornik z recenziranimi prispevki predavateljev.  Zdravniška zbornica Slovenije in Lekarniška zbornica Slovenije bosta srečanje upoštevali pri obveznem izobraževanju zdravnikov in farmacevtov. 

Za dodatne informacije o srečanju nam lahko pišete na e-naslov miran.brvar@kclj.si. 

 

Ura Predavatelj Naslov predavanja
08:20-08:40 doc. dr. Miran Brvar, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Napake pri uporabi zdravil, s katerimi se srečujemo v toksikološki konzultativni službi
08:40-09:00 prof. dr. Jože Balažic, dr. med.

Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Sodnomedicinski primeri neželenih učinkov zdravil
09:00-09:20 Matej Dobravc Verbič, mag. farm.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Klinična farmacija pri nas in v tujini: nove možnosti
09:20-09:40 prim. Martin Možina, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Podporni programi za bolnike: možnost zlorabe
09:40-10:00 doc. dr. Matej Štuhec, mag. farm., Psihiatrična bolnišnica Ormož; Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani; Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru

prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Dolgoročno ovrednotenje intervencij farmacevta svetovalca na primarnem nivoju pri starejših bolnikih s srčno-žilnimi obolenji in polifarmakoterapijo
10:00-10:20 prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.

Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

Uporabnost Mendelske randomizacije v napovedovanju učinkovitosti sodobne klinične farmakoterapije
10:20-10:50 ODMOR  
10:50-11:10 Urška Weber, dr. med.

dr. Marija Anderluh, dr. med.

Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

Izzivi zdravljenja šibke pozornosti z zdravili pri otrocih in najstnikih
11:10-11:30 Jasmina Gabrijelčič, dr. med.

Klinični oddelek za pljučne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

Smrčanje in spalna apneja zaradi zdravil
11:30-11:50 doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med.

Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Pasti zdravljenja hipertenzije z zdravili
11:50-12:10 prof. dr. Peter Pregelj, dr. med.

Katedra za psihiatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani;

Psihiatrična Klinika Ljubljana

Težave pri obvladovanju vedenja zaradi zdravil
12:10-12:30 Damjan Grenc, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Obračuni stroškov zdravljenj neželenih učinkov zdravil
12:30-13.30 KOSILO
13:30-13:50 Matej Rakuša, dr. med.

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

Boleče in spremenjene dojke zaradi zdravil
13:50-14:10 dr. Lucija Šarc, dr. med.,  Tanja Varl Turk, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Nevarnosti paracetamola v prosti prodaji: prikaz zastrupitev
14:10-14:30 Aleksandra Fertin, mag. farm.

Lekarna Kranjska Gora, Gorenjske lekarne

Svetovanje in izdaja zdravil turistom v Sloveniji
14:30-14:50 Luka Šolmajer, mag. farm.

 

Nadomestki tobaka: nova past
14:50-15:10 asist. dr. Jožica Dolenc, univ. dipl. kem.

Enota za varno hrano

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje

Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

izr. prof. dr. Tomaž Snoj, dr. vet. med.

Enota za farmakologijo in toksikologijo, Inštitut za predklinične vede, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ostanki antibiotikov v hrani živalskega izvora
15:10-15:30 Prikazi primerov
Argirija ob uživanju koloidnega srebra (Matic Kolar, štud. med.)
Zastrupitve s pripravki olja s CBD   (Maj Domen Oblak, mag. farm.)

 

 

PROGRAM SREČANJA

Download (PDF, Unknown)

PRIJAVNICA NA SREČANJE

Download (DOC, 9KB)

Deli objavo