8 slovensko srečanj o klinični farmakologiji – 2020