8. SREČANJE O KEMIJSKI VARNOSTI: VPLIV SEŽIGANJA ODPADKOV NA OKOLJE IN ZDRAVJE

VPLIV SEŽIGANJA ODPADKOV NA OKOLJE IN ZDRAVJE

Datum:
22. november, 2019

Čas:
08:00-15:00

Lokacija:
Kristalna palača

Naslov:
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Slovenija

Vabimo vas, da se udeležite 8. srečanja o kemijski varnosti: vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje, ki ga organizirata Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo (Center za zastrupitve) Interne klinike UKC Ljubljana.

Srečanje bo potekalo 22. novembra 2019 (8:00 – 15:00) v Kristalni palači v Ljubljani (BTC City). Ob srečanju bomo izdali zbornik s prispevki predavateljev. Na Zdravniško zbornico Slovenije in Ministrstvo za delo smo oddali vlogi za podelitev točk za opravljeno usposabljanje. Zagotovljeno je brezplačno parkiranje ob hotelu.

 

8.00-8:30 Delovanje sežigalnic/sosežigalnic odpadkov ter metode čiščenja dima izr. prof. Andrej Senegačnik, univ. dipl. inž. str.

Katedra za energetsko strojništvo, Laboratorij za termoenergetiko, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

8:30-9:00 Zahteve predpisov s področja varstva okolja glede emisij v zrak iz sežigalnic in naprav za sosežig odpadkov Jurij Fašing, univ. dipl. inž. kem. teh.

Urad za varstvo okolja in narave, Agencija Republike Slovenije za okolje

9:00-9:30 Nevarne snovi v dimu in pepelu pri sežiganju odpadkov doc. dr. Miran Brvar, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

9:30-10:00 Radioizotopi v izpustih sežigalnic in termoelektrarn doc. dr. Luka Ležaič, dr. med.

Klinika za nuklearno medicino, UKC Ljubljana

10:00-10:30 ODMOR  
10:30-11:00 Vpliv sežigalnic, sosežigalnic in termoelektrarn na zdravje delavcev in okoliških prebivalcev prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

11:00-11:30 Zdravstvena tveganja odlagališč nevarnih odpadkov in  požarov odlagališč odpadkov izr. prof. dr. Alenka Franko, dr. med.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

11:30-12:00 Vpliv nevarnih kemikalij v zraku na dihala pri otrocih mag. Marina Praprotnik, dr. med.

Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

12:00-12:30 Vpliv bivanja v onesnaženem okolju na duševno zdravje prof. dr. Peter Pregelj, dr. med.

Katedra za psihiatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani in Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

12:30-13:30 ODMOR  
13:30-14:00 Vpliv onesnaženega zraka na nosečnost in novorojence doc. dr. Sara Korošec, dr. med.

Klinični oddelek za reprodukcijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

14:00-14:30 Onesnažen zrak in pljučni bolniki

 

doc. dr. Matevž Harlander, dr. med.

Klinični oddelek za pljučne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

14:30-15:00 Pogled okoljske organizacije na sežiganje in sosežiganje odpadkov Uroš Macerl

EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

PROGRAM SREČANJA (pdf.): 

Download (PDF, Unknown)

PRIJAVNICA NA SREČANJE (obrazec, doc.):

Download (DOC, 9KB)

Deli objavo