TOKSIKOLOGIJA 2018

KONOPLJA

Datum:
13. april, 2018

Čas:
08:00-15:00

Lokacija:
Kristalna palača

Naslov:
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Slovenija

Srečanja Toksikologija 2018: konoplja organizirata Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL. Srečanje bo potekalo 13. aprila 2018 (8:00 – 15:00) v Kristalni palači v Ljubljani (BTC City).

Ob srečanju bomo izdali zbornik s prispevki predavateljev. Srečanje bo Zdravniška zbornica Slovenije upoštevala pri vrednotenju obveznega izobraževanja zdravnikov.

Program srečanja

08:20 – 08:40 Konoplja nekoč in danes

prof. dr. Nejc Jogan, univ. dipl. biol., Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

08:40 – 09:00 Zakonodaja s področja konoplje v Sloveniji

dr. Jože Hren, Ministrstvo za zdravje

09:00 – 09:20 Epidemiologija uporabe konoplje v Sloveniji

Milan Krek, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje

09:20 – 09:40 Farmakokinetika in farmakodinamika kanabinoidov rastlinskega izvora

prof. dr. Mojca Kržan, dr. med., Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta v Ljubljani

09:40 – 10:40 ODMOR
10:40 – 11:00 Zastrupitve s konopljo

doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

11:00 – 11:20 Evropski projekt Euro-DEN: pregled zdravljenj zastrupitev s konopljo v urgentnih ambulantah

Damjan Grenc, dr. med., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Skupina Euro-DEN

11:20 – 11:40 Vpliv konoplje na duševno zdravje

dr. Andrej Kastelic, dr. med., Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

11:40 – 12:00 Vpliv konoplje na razvoj otrok in mladostnikov

dr. Marija Anderluh, dr. med., in Borče Micev, dr. med., Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

12:00 – 12:20 Vpliv konoplje na sposobnost vožnje

Martin Kurent, dr. med., in prof. dr. Alenka Franko, dr. med., Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

12:20 – 12:40 Nevarnosti uporabe konoplje pri delu  

prof. dr. Alenka Franko, dr. med., Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

12:40 – 13:40 ODMOR
13:40 – 14:00 Pregled rezultatov kliničnih raziskav uporabe konoplje v medicini

Tanj Varl, dr. med., Mojca Dobaja Borak, mag. farm., in doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

14:00 – 14:20 Konoplja in rakave bolezni

Jernej Benedik, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

14:20 – 14:40 Konoplja in bolezni živčevja

prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med., in Maida Čekić, dr. med., Nevrološka klinika, UKC Ljubljana

PRIJAVNICA

Download (DOC, 9KB)

PROGRAM

Download (PDF, Unknown)

Deli objavo