Sistem odkrivanja zastrupitev z novimi psihoaktivnimi snovmi (SONDA)

Ciljni raziskovalni projekt: Sistem odkrivanja zastrupitev z novimi psihoaktivnimi snovmi (SONDA)

Opis projekta: Uživanje novih psihoaktivnih snovi (NPS) je vse pogostejše, saj povzročajo evforijo in sprostitev, dajejo občutek energije in vzbujajo željo po druženju. NPS delimo v več skupin: fenetilamini, piperazini, piperidini, triptamini, sintetični kanabinoidi in sintetični opoidi in benzodiazepini. Podatki o načinu delovanja NPS, posledicah uživanja in zastrupitvah z njimi so pomanjkljivi. V EU zato že poteka več evropskih in nacionalnih projektov, s katerimi spremljajo uživanje NPS in pojavljanje zastrupitev z njimi. V Sloveniji spremljamo zastrupitve z NPS z zbiranjem bioloških vzorcev in njihovo toksikološko analizo v sklopu projekta SONDA. V projektu smo povezali delovanje 24-urne toksikološke konzultativne službe z mrežo urgentnih ambulant in intenzivnih enot s ciljem centraliziranega zbiranja in brezplačnega analiziranja bioloških vzorcev pri zastrupljenih z NPS. Hkrati pridobivamo tudi podatke o kliničnem poteku zastrupitev. S tem lahko ugotovimo znake zastrupitev s posameznimi NPS ter njihovo zdravljenje. Z zbranimi podatkih o zastrupitvah z NPS sproti seznanjamo Sistem zgodnjega obveščanja o pojavu novih NPS, podatke pa pošiljamo tudi v evropski projekt Euro-DEN. Projekt SONDA je odobrila Komisija za medicinsko etiko, finančno pa sta ga podprla Javna agencija za raziskovanje RS in Ministrstvo za zdravje. 

Projekt financirata

Ministrstvo za zdravje

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektno skupino sestavljajo

Navodila za zbiranje in pošiljanje bioloških vzorcev za toksikološko analizo v sklopu projekta SONDA

Download (PDF, Unknown)

Poročilo za l. 2017
V letu 2017 smo v CKTF v sklopu projekta SONDA zbrali 125 vzorcev krvi in/ali urina 75 bolnikov iz cele Slovenije pri katerih so zdravniki posumili na zastrupitev z NPS, kar je dvakrat več kot smo predvideli v predlogu projekta. Vse prejete vzorce krvi in urina smo ustrezno dokumentirali in jih pripravili za daljše shranjevanje v zamrzovalni skrinji v laboratoriju CKTF. 

Na Inštitutu za sodno medicino (ISM) Medicinske fakultete v Ljubljani so v sklopu projekta SONDA v letu 2017 analizirali 85 bioloških vzorcev (kri, urin) bolnikov, ki so bili verjetno zastrupljeni z NPS. Toksikološke analize vzorcev še niso zaključene, zato bomo rezultate lahko predstavili v letu 2018. 

Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani so v sklopu projekta preučili agonistično in antagonistično delovanje sinteznih kanabinoidov (NPS) na estrogenske, glukokortikoidne, tiroidne in androgene receptorje. Ob tem so razvili nove načine ugotavljanja sinteznih kanabinoidov in njihovih presnovkov. 

Deli objavo