Smrtonostna izbira: konoplja, alkohol in vožnja

Sposobnost vožnje je zmanjšana za eno tretjino, če znaša koncentracija THC v krvi 4 μg/l ali če je koncentracija alkohola v krvi 0.4 promila (0,4 g/kg). Torej je koncentracija THC v krvi, ki povzroči za tretjino zmanjšano sposobnost vožnje, 100000-krat nižja od koncentracije alkohola v krvi.

Pri kajenju zvitka (joint) marihuane, ki vsebuje 30-70 mg THC, koncentracija THC v krvi uživalca marihuane poraste do 130- 230 μg/l in vztraja nad 4 μg/l vsaj 3-4 ure. Psihomotorična okrnjenost pa je prisotna do 8 ur po kajenju zvitka marihuane, ko se koncentracija THC v krvi zniža na okoli 2 μg/l.

Ob hkratnem kajenju marihuane in pitju alkohola se sposobnost vožnje avtomobila poslabša bolj, kot bi znašal le seštevek posameznih škodljivih učinkov marihuane in alkohola.

Marihuana povzroča motnje mišljenja, usmerjanja misli, zaznavanja okolice in časa, motnje usklajenosti mišičnih gibov ter upočasnjuje reakcijske čase, s čimer povzroča nezanesljivo ravnanje med vožnjo ter vodi do nastanka prometnih nesreč.

Verjetnost povzročitve prometne nesreče se ob kajenju marihuane potroji.