Jedke kemikalije

Kemikalije uporabljamo v številnih dejavnostih, zato je zagotavljanje varnosti pri delu s kemikalijami izredno pomembno. Nevarne kemikalije uporabljajo v kemični, steklarski, kovinski, avtomobilski, naftni, elektronski, farmacevtski, prehrambeni industriji itd., kjer se tudi zgodi večina nesreč s kemikalijami. Letno se v Sloveniji skoraj 1000 delavcev ponesreči s kemikalijami na delovnem mestu, in sicer ima 75% ponesrečencev kemične poškodbe kože in 20% ponesrečencev kemične poškodbe oči, predvsem zaradi jedkega delovanja kislin in baz. Poleg tega se nesreče z nevarnimi kemikalijami dogajajo tudi med transportom, na primer v prometnih nesrečah, in ob tem pogosto pride do onesnaženja okolja ter zastrupitev udeležencev prometnih nesreč in reševalcev. Nevarnim kemikalijam smo izpostavljeni tudi med požari. Žal smo v današnjem času lahko nevarnim kemikalijam izpostavljeni tudi namenoma, npr. v neredih in terorističnih napadih. Zavedati pa se moramo, da se večina manjših nesreč s kemikalijami, ki lahko povzročijo tudi trajne okvare zdravja ponesrečencev, zgodi doma, pri gospodinjskih opravilih in hobijih, ter v raziskovanih in šolskih laboratorijih.

Ob stiku ponesrečenca z nevarno kemikalijo lahko nastane kemična poškodba kože in sluznic. Kemično poškodbo lahko povzroči šest vrst kemikalij: kisline, baze, oksidanti, reducenti, kelatna sredstva in topila. Obseg kemične poškodbe je odvisen od koncentracije, količine in lastnosti kemikalije (npr. oksido-redukcijski potencial za oksidante in reducente, stopnja topljivosti za topila in pKa za kisline in baze), od polite telesne površine in časa stika. Kemikalije, ki ob stiku s kožo ali sluznicami povzročijo le rdečino in oteklino kože ter ne puščajo trajnih posledic, imenujemo dražilne kemikalije (npr. topila). Ostale kemikalije, ki ob stiku s kožo ali sluznicami povzročijo poleg rdečine in otekline tudi nastanek razjede z nepovratnim uničenjem globljih tkiv, imenujemo jedke kemikalije (npr. koncentrirane kisline in baze).

DEKONTAMINACIJA PRI POLITJIH Z DRAŽILNIMI IN JEDKIMI KEMIKALIJAMI

V primeru politja z dražilnimi in jedkimi kemikalijami veljajo osnovna pravila prve pomoči: zapustimo mesto nesreče, odstranimo obleko in v primeru politja oči tudi kontaktne leče, čim hitreje začnemo z izpiranjem kože in/ali oči in pokličemo pomoč. Nikoli ne smemo odlašati z izpiranjem, tudi če takoj po politju nimamo težav, ker se le-te lahko pojavijo kasneje.

Do sedaj priporočena prva pomoč po politju z dražilnimi in jedkimi kemikalijami je vključevala čim hitrejše izpiranje izpostavljenega predela telesa z vodo, vendar je takšna prva pomoč učinkovita le pri manjših politjih kože z dražilnimi kemikalijami, ne pa tudi pri obsežnih politjih z dražilnimi kemikalijami in politjih z jedkimi kemikalijami. Velika količina vode med izpiranjem z mehaničnim učinkom odstrani dražilne in jedke kemikalije s površine telesa, poleg tega kemikalije, ki so v stiku s telesom, razredči, s čimer zmanjša oziroma prepreči poškodbo tkiv in prodiranje kemikalij v telo. Žal izpiranje z vodo pri politjih z jedkimi kemikalijami učinkovito prepreči nastanek kemične poškodbe le v prvih 10-ih sekundah po politju, kar pa je po izkušnjah skoraj neizvedljivo, zaradi česar se izpiranje z vodo običajno prične prepozno. Poleg tega je voda običajno hladna in se je poškodovanci branijo, kar še dodatno zmanjša učinkovitost izpiranja z vodo, hkrati pa lahko daljše izpiranje s hladno vodo povzroči tudi podhladitev ponesrečencev. Voda ima pri izpiranju politij z dražilnimi in jedkimi kemikalijami še eno pomembno slabost: hipotoničnost glede na tkiva. Voda tako hitro prodira v poškodovana tkiva in s tem hkrati pospešuje tudi prodiranje nevarnih kemikalij v telo, s čimer lahko celo poslabša kemično poškodbo in sistemsko toksičnost.

Za dekontaminacijo ponesrečencev v kemičnih nesrečah so zato v številnih evropskih državah začeli uporabljati tudi Diphoterine. To je sterilna raztopina, ki pri izpiranju obdrži koristen mehanični in dilucijski učinek vode. V nasprotju z vodo pa ima Diphoterine tudi nevtralizacijsko in absorpcijsko sposobnost in tako poleg pasivne dekontaminacije omogoča še aktivno dekontaminacijo. Diphoterine je namreč amfoterna in kelatna polivalentna raztopina z veliko vezalnimi mesti, s katerimi lahko aktivno veže in inaktivira številne dražilne in jedke kemikalije: kisline, baze, oksidante, reducente, topila, kelatna sredstva, solzivce itd. Diphoterine se pomembno razlikuje od hipotonične vode tudi v tem, da je hipertonična raztopina in s tem dodatno zaustavlja prodiranja nevarnih kemikalij v tkiva oziroma lahko celo spremeni smer osmotskega gibanja kemikalij in ustvari tok iz poškodovanih tkiv proti površini kože ali oči. Najpomembnejša prednost izpiranja z Diphoterinom po politju z dražilnimi in jedkimi kemikalijami glede na izpiranje z vodo pa je daljši intervencijski čas za še uspešno dekontaminacijo. Učinkovito izpiranje z Diphoterinom, s katerim popolnoma preprečimo nastanek kemične poškodbe, se lahko namreč začne do 60 sekund po politju z dražilnimi ali jedkimi kemikalijami, medtem ko se učinkovitost izpiranja z vodo zmanjša že po pretečenih 10-ih sekundah po politju. Diphoterine se je že izkazal za uspešno dekontaminacijsko sredstvo v številnih kemijskih nesrečah v industriji in v laboratorijih, saj ponesrečenci z dražilnimi ali jedkimi kemikalijami po izpiranju z Diphoterinom v prvi minuti po politju niso imeli posledic ali pa so bile le-te minimalne (1-4). V vseh primerih, ko izpiranje z Diphoterinom ni izvedeno pravočasno, to je v prvi minuti po politju z dražilno ali jedko kemikalijo, moramo izpiranje z Diphoterinom izvajati daljši čas, najmanj 3-5 krat toliko časa, kot ga je minilo od politja s kemikalijo. Ob tem se moramo zavedati, da je teh primerih kemična poškodba že nastala in izpiranje le zaustavi njeno večanje ter omili znake, kar pa vseeno pripomore k pomembnemu zmanjšanju posledic kemijske nesreče.

KOMU JE NAMENJEN DIPHOTERINE?

Diphoterine je namenjen vsem, ki pri delu v službi ali prostem času uporabljajo dražilne ali jedke kemikalije, ter reševalcem in gasilcem, ki nudijo pomoč ponesrečencem v kemičnih nesrečah. Predvsem je smiselno, da so z Diphoterinom opremljeni vsi industrijski prostori z dražilnimi in jedkimi kemikalijami. V EU tako Diphoterine že uporabljajo v kemični, prehrambeni, avtomobilski, gumarski, steklarski, jeklarski, farmacevtski in drugih industrijskih panogah. Diphoterine sodi tudi v raziskovalne in šolske laboratorije, kjer učenci, študenti in raziskovalci rokujejo z nevarnimi kemikalijami, ki lahko že v manjših količinah povzročijo kemične poškodbe rok, obraza ali oči. Reševalci in gasilci lahko uporabljajo Diphoterine pri osebni dekontaminaciji po izpostavi nevarnim kemikalijam med reševanjem in za dekontaminacijo ponesrečencev v kemičnih nesrečah, na primer v prometnih nesrečah. Diphoterine je koristen tudi za policiste in vojake, saj je učinkovit pri izpostavah solzivcem. Policisti lahko Diphoterine uporabijo pred pričakovanim napadom s solzivcem in s tem preprečijo pojav simptomov, lahko pa ga uporabijo tudi po izpostavi solzivcem, s čimer omilijo simptome. Diphoterine je shranjen v ergonomsko oblikovanih plastenkah za izpiranje oči in sprejih za izpiranje manjših površin kože, ki jih lahko delavci, reševalci, gasilci in policisti nosijo v torbicah za pasom in uporabijo za osebno dekontaminacijo v 10-ih sekundah po izpostavi nevarnim kemikalijam. Diphoterine v večjih plastenkah, sprejih in prenosnih tuših (5 litrov), ki so podobni gasilnim aparatom, pa je namenjen dekontaminaciji ponesrečencev v kemičnih nesrečah. Z Diphoterinom so že opremljeni reševalci, gasilci in policisti v več evropskih državah (Francija, Nemčija, Avstrija, Švica, Nizozemska, Slovaška, Švedska).

Ne glede na vrsto in uspešnost dekontaminacije in nudeno prvo pomoč na mestu politja z dražilnimi ali jedkimi kemikalijami morajo vsi ponesrečenci še na zdravniški pregled. V primeru, ko dekontaminacija kože in oči ni bila narejena na mestu nesreče, moramo dekontaminacijo narediti pred ali v urgentni ambulanti in pri tem je koristno, da kožo in oči izperemo z Diphoterinom.

ZAKLJUČEK

S čim hitrejšim izpiranjem z Diphoterinom po politju z dražilnimi ali jedkimi kemikalijami in odstranitvijo oblačil in/ali kontaktnih leč lahko preprečimo nastanek kemičnih poškodbe kože in oči.

Deli objavo