Strupene živali

Pri nas živi več vrst strupenih živali, vendar resno zastrupitev povzročita le pika modrasa in gada. Druge strupene živali lahko ogrožajo naše življenje le, če nas pičijo v ustno votlino in žrelo, če so piki številni ali nastane alergijska reakcija na izločke živali. Ne glede na to pa so lahko vsi piki strupenih živali zelo moteči. Poleg tega moramo pri pikih oziroma ugrizih živali vedno pomisliti tudi na možnost okužbe z bacilom tetanusa, zato morajo zdravniki vedno preveriti zadnji čas cepljenja proti tetanusu in rano ustrezno oskrbeti.

V Sloveniji so daleč najpogostejši piki čebel, redkejši so piki os in sršenov ter čmrljev, ki pičijo le v obrambi. Vsako leto je tudi nekaj pikov gada in modrasa, vendar v zadnjem desetletju pri nas ni nihče umrl zaradi pika kače. Ugrizi ali piki drugih živali pri nas potekajo blago in ni potrebno posebno zdravljenje, tako da celotno število niti ni znano. Pogostnost stikov s strupenimi živalmi je zelo odvisna od okolja in vremena. Število bolečih stikov z meduzami se tako vsako leto spreminja glede na razmere v morju, o čemer nas navadno obvestijo javna občila.