7. SREČANJE O KEMIJSKI VARNOSTI: VPLIV KEMIKALIJ IZ INDUSTRIJE NA OKOLJE IN ZDRAVJE

Image
Datum:
23. novembra, 2018
Čas:
08:00 - 15:00
Lokacija:

7. srečanje o kemijski varnosti: vpliv kemikalij iz industrije na okolje in zdravje sta organizirala Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo (Center za zastrupitve) Interne klinike UKC Ljubljana.

Srečanje je potekalo 23. novembra 2018 v Kristalni palači v Ljubljani (BTC City). Ob srečanju smo izdali zbornik s prispevki predavateljev. Srečanja se je udeležilo 100 zdravnikov, varnostnih inženirjev, veterinarjev, biologov in ostalih strokovnjakov. Ob srečanju smo izdali zbornik s prispevki predavateljev.

8.00-8:30 Pogled prejemnika Goldmanove okoljske nagrade na onesnaževanje okolja v Sloveniji Uroš Macerl

EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

8:30-9:00 Kemikalije v okolju in vpliv vremena dr. Janja Turšič, univ. dipl. inž. kem. teh 

Urad za stanje okolja, Agencija Republike Slovenije za okolje

9:00-9:30 Rakave bolezni zaradi izpostavljenosti kemikalijam iz industrije  prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

9:30-10:00 Vpliv kemikalij na delovnem mestu na plodnost asist. dr. Tanja Burnik Papler, dr. med.

Klinični oddelek za reprodukcijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

10:00-10:30 ODMOR  
10:30-11:00 Škodljivi učinki na zdravje pri izpostavljenosti več kemikalijam hkrati. izr. prof. dr. Alenka Franko, dr. med.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

11:00-11:30 Bolezni živčevja zaradi izpostavljenosti kemikalijam v okolju prof. dr. Fajko F. Bajrović, dr. med.

Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika

11:30-12:00 Bolezni srca in žilja zaradi onesnaženega zraka Mojca Škafar, dr. med.

Klinični oddelek za kardiologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana  

12:00-12:30 Vpliv težkih kovin na hormonski sistem prof. dr. Tomaž Kocjan, dr. med.

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika UKC Ljubljana

doc. dr. Miran Brvar, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana 

12:30-13:30 ODMOR  
13:30-14:00 Ugotavljanje usposobljenosti laboratorija za preskušanje okoljskih parametrov (onesnaževal) mag. Matjaž Cenčič, univ. dipl. ing. kem. teh.

Nataša Kante Flanjak, dipl.ing.kem.teh

Andreja Bezjak, ing.kem.teh.

IKEMA d.o.o.

14:00-14:30 Toksični elementi pri govedu – prehajanje v prehranjevalno verigo doc. dr. Jožica Ježek, dr. vet. med., asist. mag. Marija Nemec, dr. vet. med, izr. prof. dr. Martina Klinkon, dr. vet. med., doc. dr. Zlatka Bajc, univ. dipl. kem., asist. dr. Katarina Pavšič Vrtač, univ. dipl. kem., znan. sod. dr. Gabrijela Tavčar Kalcher, univ. dipl. kem.

Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

prof. dr. Helena Grčman, univ. dipl. ing. agr.,  doc. dr. Marko Zupan, univ. dipl. ing. agr.

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

izr. prof. dr. Jože Starič, dr. vet. med.

Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

14:30-15:00 Zastrupitve s profesionalnimi kemikalijami v domačem okolju prim. Marija Jamšek, dr. med., in Damjan Grenc, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

PROGRAM SREČANJA (pdf.)

Download (PDF, 298KB)