7. SLOVENSKO SREČANJE O KLINIČNI FARMAKOLOGIJI

VARNA UPORABA ZDRAVIL

Image
Datum:
18. januarja, 2019
Čas:
08:00 - 16:00
Lokacija:

7. slovensko srečanje o klinični farmakologiji: varna uporaba zdravil sta organizirala Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL v sodelovanju z Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Srečanje je potekalo 18. januarja 2019 v kongresnem centru Austria Trend Hotel v Ljubljani. 

Srečanja se je udeležilo 250 zdravnikov, farmacevtov in veterinarjev. Ob srečanju smo izdali zbornik z recenziranimi prispevki predavateljev, ki ga lahko dobite v  Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo (andreja.lamovsek@kclj.si). 

 

 

Ura

Predavatelj Naslov predavanja
08:20-08:40 prim. Jurij Fürst, dr. med.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Kazalniki kakovosti predpisovanja zdravil v Sloveniji
08:40-09:00 Janja Zidarn, MBA

Center za informatiko v zdravstvu,

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Pregled uporabljanja programa za medsebojno delovanje zdravil v sklopu e-Recepta
09:00-09:20 asist. Maja Jošt, mag. farm.

Petra Svetina, dr. med.

Klinika Golnik 

Usklajevanje zdravljenja z zdravili in sodelovanje z zdravniki
09:20-09:40 prof. dr. Jože Balažič, dr. med.

Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Sodnomedicinske izkušnje z varno uporabo zdravil
09:40-10:00 prim. Martin Možina, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Biosimilariji v javnih razpisih zdravil
10:00-10:30 ODMOR  
10:30-10:50 prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.

KO za žilne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

Lipoprotein (a) kot dejavnik tveganja za srčnožilne bolezni
10:50-11:10 prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med.

KO za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana

Kognitivni upad zaradi zdravil
11:10-11:30 asist. dr. Kristina Groti Antonić, dr. med.

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

Motnje žeje in apetita zaradi zdravil
11:30-11:50 Jurij Hanžel, dr. med.

prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.

KO za gastroenterologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Slabost in bruhanje zaradi zdravil
11:50-12:10 Nuša Avguštin Rotar, dr. med.

KO za nefrologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Spremenjen videz in vonj urina zaradi zdravil
12:10-12:30 Neva Kavčič, dr. med.

prof. dr. Irena Zupan, dr. med.

KO za hematologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Kožno-sluznične krvavitve ob trombocitopeniji zaradi zdravil
12:30-12.50 asist. dr. Tanja Burnik Papler, dr. med.

Klinični oddelek za reprodukcijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Zmanjšana plodnost zaradi zdravil
12:50-13:50 KOSILO  
13:50-14:10 izr. prof. dr. Tomaž Snoj, dr. vet. med.

Enota za farmakologijo in toksikologijo, Inštitut za predklinične vede, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ostanki steroidnih hormonov kot stimulatorjev rasti v živilih živalskega izvora
14:10-14:30 doc. dr. Matej Štuhec, mag. farm. Psihiatrična bolnišnica Ormož Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru   

Nika Bratović, mag. farm.

Kraške lekarne Ilirska Bistrica

prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm.

Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani     

Optimizacija farmakoterapije starostnikov z duševno motnjo v domu starejših občanov
14:30-14:50 Mojca Dobaja Borak, mag. farm.

Damjan Grenc, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Oskrba z antidoti po bolnišnicah
14:50-15:30   Prikazi zanimivih primerov in novosti

Varnejša uporaba zdravil z naprednimi storitvami in zdravstvenim programom Gospodar zdravja (Gorazd Hladnik)

Neželeni učinki »CBD« (Matic Kolar)

Ne preveč, ne predolgo ((Lara Leben)

 

PROGRAM

Download (PDF, 279KB)