Antidoti v CKTF
(oktober 2018)

V centru za klinično toksikologijo in farmakologijo smo po vzoru drugih evropskih držav vzpostavili manjši depo antidotov s čimer poskušamo zagotoviti primerno oskrbo slovenskih bolnišnic z antidoti, saj jih lahko po potrebi dostavimo v katerokoli slovensko bolnišnico znotraj predpisanega časa. V depoju antidotov, ki se nahaja v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo, imamo poleg vseh urgentnih antidotov na voljo še naslednje antidote:

DMPS ampule (Dimaval) 50 mg/ml; 5 ml30 30 ampul
DMPS kapsule (Dimaval) 100 mg 197 kapsul
fitomenadion (Konakion) 10mg/ml; 1 ml 9 ampul
fizostigmin (Anticholium) 0.4 mg/ml; 5 ml 5 ampul
etanol brezvodni 99,5% 20 ml 7 vial
hidroksokobalamin (Cyanokit) 5 g 10 vial
metilensko modrilo 1% 10 mg/ml; 20 ml 2 viali
N-acetilcistein prašek –per os 2.5 g / 5 g 25 g
N-acetilcistein – i.v. (Fluimucil) 200 mg/ml; 25 ml 12 vial
nalokson (Nexodal) 0.4 mg/ml; 1 ml 25 ampul
obidoksim (Toxogonin) 250 mg/ml; 1 ml 10 ampul
silibinin (LegalonSIL) 350 mg 41 vial
ViperaTAb 2x 4 ml 26 ampul
Praxbind 2x 2,5 g
Protaminsulfat 1400 i.e./ml, 5 ml 10 amp
DigiFab 40 mg 13 vial
fomepizol 5mg/ml; 20 ml 40 ampul
dimerkaprol (BAL) 100 mg/ml; 2 ml 12 vial
10 % Na tiosulfat 125 ml 2 viali
L-karnitin (Carnicor) 200 mg/ml; 5 ml 20 ampul
flumazenil (Anexate) 0,1 mg/ml; 5 ml 20 vial
 

Prijava zastrupitve

Register zastrupitev Republike Slovenije

Pravilnik o sporočanju, zbiranju in urejanju podatkov o zastrupitvah na območju Republike Slovenije (UL RS 38/2000) določa, do morajo vse, pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, sproti prijavljati zastrupitve v Register zastrupitev RS, ki ga vodi Center za zastrupitve Interne klinike UKC Ljubljana. Podatke o zastrupitvah morajo poslati v 24 urah ali prvi naslednji delovni dan, in sicer:

  • v primeru bolnišnično obravnavanih zastrupitev po odpustni diagnozi,
  • v primeru ambulantno obravnavanih zastrupitev po postavitvi diagnoze, utemeljenem sumu na zastrupitev ali spremembi diagnoze (če se le ta spremeni v zastrupitev),
  • po prejetju obdukcijskega izvida, ki potrjuje zastrupitev.

S pomočjo podatkov bomo spremljali in proučevali pojavnost in okoliščine nastanka zastrupitev s ciljem njihovega preprečevanja in najustreznejšega zdravljenja, kakor tudi izobraževanja strokovnih delavcev in obveščanja javnosti.

Uporabniki lahko zaprosite za dostop do registra z izpolnitvijo obrazca Dokument pošljite na e-naslov: andreja.lamovsek@kclj.si
 

Prijava neželenega učinka zdravila v UKC Ljubljana

Prijava neželenega učinka zdravila v Enoto za farmakovigilanco CKTF (UKC Ljubljana)

Zakon o zdravilih, ki je bil sprejet leta 2014, opredeljuje domnevni NUZ kot sum na neželeni učinek, pri katerem je vzročna povezava z zdravilom vsaj razumno mogoča. Zakon obenem določa, da je poročanje domnevnih NUZ za zdravstvene delavce obvezno.