Antidoti v CKTF
(maj 2019)

V centru za klinično toksikologijo in farmakologijo smo po vzoru drugih evropskih držav vzpostavili manjši depo antidotov s čimer poskušamo zagotoviti primerno oskrbo slovenskih bolnišnic z antidoti, saj jih lahko po potrebi dostavimo v katerokoli slovensko bolnišnico znotraj predpisanega časa. V depoju antidotov, ki se nahaja v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo, imamo poleg vseh urgentnih antidotov na voljo še naslednje antidote:

 

Prijava zastrupitve

Register zastrupitev Republike Slovenije

Pravilnik o sporočanju, zbiranju in urejanju podatkov o zastrupitvah na območju Republike Slovenije (UL RS 38/2000) določa, do morajo vse, pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, sproti prijavljati zastrupitve v Register zastrupitev RS, ki ga vodi Center za zastrupitve Interne klinike UKC Ljubljana. Podatke o zastrupitvah morajo poslati v 24 urah ali prvi naslednji delovni dan, in sicer:

  • v primeru bolnišnično obravnavanih zastrupitev po odpustni diagnozi,
  • v primeru ambulantno obravnavanih zastrupitev po postavitvi diagnoze, utemeljenem sumu na zastrupitev ali spremembi diagnoze (če se le ta spremeni v zastrupitev),
  • po prejetju obdukcijskega izvida, ki potrjuje zastrupitev.

S pomočjo podatkov bomo spremljali in proučevali pojavnost in okoliščine nastanka zastrupitev s ciljem njihovega preprečevanja in najustreznejšega zdravljenja, kakor tudi izobraževanja strokovnih delavcev in obveščanja javnosti.

Uporabniki lahko zaprosite za dostop do registra z izpolnitvijo obrazca Dokument pošljite na e-naslov: andreja.lamovsek@kclj.si
 

Prijava neželenega učinka zdravila v UKC Ljubljana

Prijava neželenega učinka zdravila v Enoto za farmakovigilanco CKTF (UKC Ljubljana)

Zakon o zdravilih, ki je bil sprejet leta 2014, opredeljuje domnevni NUZ kot sum na neželeni učinek, pri katerem je vzročna povezava z zdravilom vsaj razumno mogoča. Zakon obenem določa, da je poročanje domnevnih NUZ za zdravstvene delavce obvezno.