Antidoti v CKTF
(oktober 2018)

V centru za klinično toksikologijo in farmakologijo smo po vzoru drugih evropskih držav vzpostavili manjši depo antidotov s čimer poskušamo zagotoviti primerno oskrbo slovenskih bolnišnic z antidoti, saj jih lahko po potrebi dostavimo v katerokoli slovensko bolnišnico znotraj predpisanega časa. V depoju antidotov, ki se nahaja v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo, imamo poleg vseh urgentnih antidotov na voljo še naslednje antidote:

DMPS ampule (Dimaval) 50 mg/ml; 5 ml30 30 ampul
DMPS kapsule (Dimaval) 100 mg 197 kapsul
fitomenadion (Konakion) 10mg/ml; 1 ml 9 ampul
fizostigmin (Anticholium) 0.4 mg/ml; 5 ml 5 ampul
etanol brezvodni 99,5% 20 ml 7 vial
hidroksokobalamin (Cyanokit) 5 g 10 vial
metilensko modrilo 1% 10 mg/ml; 20 ml 2 viali
N-acetilcistein prašek –per os 2.5 g / 5 g 25 g
N-acetilcistein – i.v. (Fluimucil) 200 mg/ml; 25 ml 12 vial
nalokson (Nexodal) 0.4 mg/ml; 1 ml 25 ampul
obidoksim (Toxogonin) 250 mg/ml; 1 ml 10 ampul
silibinin (LegalonSIL) 350 mg 41 vial
ViperaTAb 2x 4 ml 26 ampul
Praxbind 2x 2,5 g
Protaminsulfat 1400 i.e./ml, 5 ml 10 amp
DigiFab 40 mg 13 vial
fomepizol 5mg/ml; 20 ml 40 ampul
dimerkaprol (BAL) 100 mg/ml; 2 ml 12 vial
10 % Na tiosulfat 125 ml 2 viali
L-karnitin (Carnicor) 200 mg/ml; 5 ml 20 ampul
flumazenil (Anexate) 0,1 mg/ml; 5 ml 20 vial
 

Prijava zastrupitve

Register zastrupitev Republike Slovenije

Pravilnik o sporočanju, zbiranju in urejanju podatkov o zastrupitvah na območju Republike Slovenije (UL RS 38/2000) določa, do morajo vse, pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, sproti prijavljati zastrupitve v Register zastrupitev RS, ki ga vodi Center za zastrupitve Interne klinike UKC Ljubljana. Podatke o zastrupitvah morajo poslati v 24 urah ali prvi naslednji delovni dan, in sicer:

 • v primeru bolnišnično obravnavanih zastrupitev po odpustni diagnozi,
 • v primeru ambulantno obravnavanih zastrupitev po postavitvi diagnoze, utemeljenem sumu na zastrupitev ali spremembi diagnoze (če se le ta spremeni v zastrupitev),
 • po prejetju obdukcijskega izvida, ki potrjuje zastrupitev.

S pomočjo podatkov bomo spremljali in proučevali pojavnost in okoliščine nastanka zastrupitev s ciljem njihovega preprečevanja in najustreznejšega zdravljenja, kakor tudi izobraževanja strokovnih delavcev in obveščanja javnosti.

Uporabniki lahko zaprosite za dostop do registra z izpolnitvijo obrazca Dokument pošljite na e-naslov: andreja.lamovsek@kclj.si
 1. Ustanova
  Vpišite uradni naziv ustanove, ki prijavlja zastrupitev.
  Primeri: SB Trbovlje, ZD Semič, Inštitut za sodno medicino
 2. Oddelek/ambulanta
  Vpišite naziv ambulante, oddelka, centra, klinike… znotraj ustanove pod točko 1.
  Primeri: Internistična prva pomoč, interni oddelek, ambulanta splošne medicine

  1. Ambulantni pregled
   Označite s križcem, če je bil bolnik obravnavan samo v ambulanti ustanove pod točko 1.

   1. Datum pregleda
    Vpišite datum pregleda, če je bil bolnik pregledan samo v ambulanti in ste v točki 2.1. s križcem označili ambulantni pregled.
   2. Ura pregleda
    Vpišite uro pregleda, če je bil bolnik pregledan samo v ambulati in ste v točki 2.1. s križcem označili ambulantni pregled.
  2. Hospitalitzacija
   Označite s križcem, če je bil bolnik hospitaliziran v ustanovi pod točko 1.

   1. Datum sprejema
    Vpišite datum sprejema v ustanovo pod točko 1.
   2. Ura sprejema
    Vpišite uro sprejema
   3. Datum odpusta
    Vpišite datum odpusta iz ustanove pod točko 1.
 3. Ime in priimek
  Vpišite ime in priimek bolnika.
 4. Datum rojstva
  Vpišite datum in leto rojstva.
 5. Zakonski stan
  Vpišite zakonski stan. Uporabite besedo, s katero je bolnik označil svoj zakonski stan.
  Primeri: samski, poročen, izvenzakonska skupnost
 6. Izobrazba
  Vpišite izobrazbo bolnika. Uporabite besedo, s katero je bolnik označil svojo izobrazbo.
  Primeri: osnovna šola, 3 letna poklicna šola, srednja šola, visokošolska izobrazba.
 7. Delo, ki ga opravlja
  Vpišite trenutno delo, ki ga bolnik opravlja. Uporabite besedo, s katero je bolnik označil svoj poklic. Primeri: nezaposlen, frizerka, učitelj, gospodinja.
 8. Spol
  S križcem označite ustezni spol.
 9. Nosečnost
  S križcem označite, če je bolnica noseča.
 10. Dojenje
  S križcem označite, če bolnica doji.
 11. Telesna teža
  Vpišite telesno težo v kilogramih.
 12. Kadilec
  S križcem označite, če bolnik uživa tobak (cigarete, cigare, ..).
  V primeru, da uživa tobak, vpišite še količino (npr. število cigaret na dan).
 13. Uživalec alkohola
  S križcem označite, če bolnik uživa alkohol (vino, pivo…)
  V primeru, da uživa alkohol, vpišite še količino zaužitega alkohola na dan ( npr. koliko litrov vina na dan).
 14. Uživalec drog
  S križcem označite, če bolnik uživa droge.
  V primeru, da uživa droge, vpišite katere droge uživa.
 15. Izpostavljenost
  S križcem označite, ali je bila zastrupitev enkratna ali večktratna/kronična.

   1. Datum zastrupitve
    V primeru enkratne izpostavitve vpišite datum zastrupitve.
   2. Ura zastrupitve
    V primeru enkratne izpostavitve vpišite uro zastrupitve.
  1. Od-do
   V primeru kronične/večkratne izpostavitve vpišite datum prve in datum zadnje izpostave.
 16. Mesto zastrupitve
  Vpišite mesto zastrupitve. Uporabite besedo, s katero je mesto zastrupitve opisal bolnik.
  Primeri: kuhinja, gostilna, diskoteka, tovarna, kopalnica.
  V primeru nejasnosti lahko vpišite tudi več besed.
 17. Okoliščine
  S križcem označite ali je bila zastrupitev namerna ali nenamerna in nato natančneje opredelite dejanje.
  V primeru, da nobena od možnosti ni primerna, lahko vpišete novo pod rubriko drugo.
 18. Pot vnosa v telo
  S križcem označite ustrezno pot vnosa kemikalije v telo.
  V primeru, da nobena od možnosti ne odgovarja, lahko vpišete novo pod rubriko drugo.
 19. Povzročitelj zastrupitve
  Vpišite pet najpomembnejših povzročiteljev zastrupitve, in sicer glede na klinično sliko, posledice itd.

  1. Generično/kemično ime
   Vpišite strokovno ime/naziv povzročitelja zastrupitve:

   • za zdravila vpišite generično ime,
   • za kemikalije kemično ime,
   • za rastline latinsko ime (ali vsaj slovensko).

   Primeri: diazepam, etanol, paration, difenbahija.

  2. Tovarniško ime
   Vpišite zaščiteno tovarniško ime povzročitelja zastrupitve.
   Primeri: Apaurin, Folidol olje, Pril.
  3. Proizvajalec
   Vpišite naziv proizvajalca povzročitelja zastrupitve.
   Primer: Krka, Pinus Rače, Henkel.
  4. Količina
   Vpišite količino povzročitelja, ki ji je bil bolnik izpostavljen.
   Vpišite npr. število zaužitih tablet, volumen popitega pesticida, število rastlinskih plodov itd.
 20. Ostale pomembne diagnoze
  Vpišite diagnoze bolezni, ki jih ima bolnik in pomembno vplivajo na bolnikovo zdravje oz. so pomembne za potek zastrupitve. Lahko dodate tudi MKB šifro.
  Primeri: ishemična bolezen srca, astma, epilepsija.
  Vpišite tudi zaplete zastrupitve oz. zaplete zdravljenja.
  Primer: aspiracijska pljučnica.
 21. Klinična slika zastrupitve:
  Vpišite najpomembejše simptome in znake zastrupitve.
  S križcem označite simptomi/znaki, če so bili prisotni.
  V prazno polje vpišite ostale pomembne simptome, znake, laboratorijske preiskave, ki se vam zdijo pomembne za razumevanje poteka zastrupitve.
  Primer: zadah, slabost, bruhanje, driska, melena, hipersalivacija, bronhialna hipersekrecija, abstinenčna kriza, kožne spremembe.
 22. Vzročna povezanost simptomov in povzročitelja
  S križcem označite ali je bila klinična slika zagotovo (potrjeno), samo verjetno oz. samo možna posledica zastrupitve.
 23. Ocena teže zastrupitve
  S križcem označite ustrezno težo zastrupitve.
  V pomoč vam je opis vsake stopnje zastrupitve.
 24. Obravnava
  S križcem označite, kako je bil bolnik obravnavan.
 25. Dekontaminacija
  S križcem označite, če je bila narejena dekontaminacija in kakšna.
 26. Antidoti
  Vpišite ime in količino uporabljenih antidotov.
 27. Konzultacija toksikologa
  S križcem označite, če ste se posvetovali s toksikologom iz Centra za zastrupitve.
 28. Množična zastrupitev
  S križcem označite, če je šlo za množično zastrupitev.
  V primeru, da je šlo za množično zastrupitev, vpišite število zastrupljencev.
  Množična zastrupitev pomeni že dva ali več zastrupljencev.
 29. Izid zastrupitve
  S križcem označite zdravstveno stanje, v katerem zastrupljenec zapušča ustanovo pod točko 1. V primeru, da ima bolnik posledice, jih opišite.
 30. Napotitev po pregledu/odpustu
  Vpišite mesto napotitve zastrupljenca po zaključeni obravnavi v ustanovi pod točko 1.
  Primeri: domov, na interni oddelek SB Murska Sobota, v psihiatričn bolnico Begunje.
 31. Podpis
  Ime in priimek zdravnika, ki je izpolnil obrazec oz. odgovarja za vpisane podatke. navodila
 

Prijava neželenega učinka zdravila v UKC Ljubljana

Prijava neželenega učinka zdravila v Enoto za farmakovigilanco CKTF (UKC Ljubljana)

Zakon o zdravilih, ki je bil sprejet leta 2014, opredeljuje domnevni NUZ kot sum na neželeni učinek, pri katerem je vzročna povezava z zdravilom vsaj razumno mogoča. Zakon obenem določa, da je poročanje domnevnih NUZ za zdravstvene delavce obvezno.