Antidoti v CKTF
(november 2023)

V centru za klinično toksikologijo in farmakologijo smo po vzoru drugih evropskih držav vzpostavili manjši depo antidotov s čimer poskušamo zagotoviti primerno oskrbo slovenskih bolnišnic z antidoti, saj jih lahko po potrebi dostavimo v katerokoli slovensko bolnišnico znotraj predpisanega časa. V depoju antidotov, ki se nahaja v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo, imamo poleg vseh urgentnih antidotov na voljo še naslednje antidote:

DMPS ampule (Dimaval)

50 mg/ml; 5 ml

30 ampul

DMPS kapsule (Dimaval)

100 mg

200 kapsul

fitomenadion (Konakion)

10mg/ml; 1 ml

10 ampul

fizostigmin (Anticholium)

0.4 mg/ml; 5 ml

10 ampul

flumazenil (Anexate)

0.1 mg/ml; 5 ml

13 ampul

etanol brezvodni 99,5%

20 ml

10 vial

fomepizol

5 mg/ml; 20 ml

60 ampul

hidroksokobalamin (Cyanokit)

5 g

11 vial

metilensko modrilo 1%

10 mg/ml; 20 ml

2 viali

aktivno oglje (Carbomix)

61,5 g

9 plastenk

N-acetilcistein – i.v. (Fluimucil)

200 mg/ml; 25 ml

10 vial

nalokson (Nexodal)

0.4 mg/ml; 1 ml

12 ampul

obidoksim (Toxogonin)

250 mg/ml; 1 ml

 10 ampul

silibinin (LegalonSIL)

350 mg

56 vial

Viperfav in ViperaTAb

4 ml

2 / 6 vial

Protaminsulfat

1400 i.e./ml; 5 ml

10 ampul

DigiFab

40 mg

20 vial

Antivipmyn TRI

10 ml

20 vial

Aracmyn PLUS

 5 ml

1 viala

Na+– Ca2+– edetat

50 mg/ml; 10 ml

40 ampul

dimerkaprol (BAL)

100 mg/ml; 2 ml

12 vial

10% Na tiosulfat

125 ml

2 viali

L-karnitin (Carnicor)

200 mg/ml; 5 ml

10 ampul

L-karnitin (L-Carn) – per os

1 g / 10 ml

40 stekleničk

Polivalent Snake Antivenom

40000 enot

3 viale

Atropinsulfat

10 mg/ml; 10ml

10 ampul

Prijava zastrupitve

Register zastrupitev Republike Slovenije

Pravilnik o sporočanju, zbiranju in urejanju podatkov o zastrupitvah na območju Republike Slovenije (UL RS 38/2000) določa, do morajo vse, pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, sproti prijavljati zastrupitve v Register zastrupitev RS, ki ga vodi Center za zastrupitve Interne klinike UKC Ljubljana. Podatke o zastrupitvah morajo poslati v 24 urah ali prvi naslednji delovni dan, in sicer:

  • v primeru bolnišnično obravnavanih zastrupitev po odpustni diagnozi,
  • v primeru ambulantno obravnavanih zastrupitev po postavitvi diagnoze, utemeljenem sumu na zastrupitev ali spremembi diagnoze (če se le ta spremeni v zastrupitev),
  • po prejetju obdukcijskega izvida, ki potrjuje zastrupitev.

S pomočjo podatkov bomo spremljali in proučevali pojavnost in okoliščine nastanka zastrupitev s ciljem njihovega preprečevanja in najustreznejšega zdravljenja, kakor tudi izobraževanja strokovnih delavcev in obveščanja javnosti.

Uporabniki lahko zaprosite za dostop do registra z izpolnitvijo obrazca Dokument pošljite na e-naslov: andreja.lamovsek@kclj.si
 

Prijava neželenega učinka zdravila v UKC Ljubljana

Prijava neželenega učinka zdravila v Enoto za farmakovigilanco CKTF (UKC Ljubljana)

Zakon o zdravilih, ki je bil sprejet leta 2014, opredeljuje domnevni NUZ kot sum na neželeni učinek, pri katerem je vzročna povezava z zdravilom vsaj razumno mogoča. Zakon obenem določa, da je poročanje domnevnih NUZ za zdravstvene delavce obvezno.