OPOZORILA!

SREČANJA

TOXI INDEKS

Toksi indeks vključuje zbirko strupenih živali, rastlin in gob, prepovedanih drog, nevarnih kemikalij, kemičnega orožja in antidotov.

Strupene živali

Pri nas živi več vrst strupenih živali, vendar resno zastrupitev povzročita le pika modrasa in gada. Druge strupene živali lahko ogrožajo naše življenje le, če nas pičijo v ustno votlino in žrelo, če so piki številni ali nastane alergijska reakcija na izločke živali.

Strupene rastline

Strupene rastline, ki rastejo v Sloveniji so prikazane na spletni strani. Otroci najpogosteje zaužijejo strupene rastline z rdečimi in črnimi plodovi, najstniki halucinogene rastline in odrasli strupene rastline, ki jih zamenjajo z užitnimi rastlinami. Opozorilo: Na spletni strani niso predstavljene vse strupene rastline.

Strupene gobe

V Sloveniji raste nekaj deset strupenih gob. Zastrupitve z gobami so razvrščene po sindromih, ki so prikazani na spletni strani.

Droge

Na spletni strani so predstavljene zastrupitve s prepovedanimi drogami: marihuana, kokain, heroin, amfetamini, ekstazi, mefedron, GHB, GBL, BD, LSD in sintetični kanabinoidi.

Kemikalije

Na spletni strani so predstavljene zastrupitve s posameznimi kemikalijami in njihovo zdravljenje.

Kemično orožje

Kemično orožje (bojne strupe) delimo na dušljivce (klor, fozgen), mehurjevce (iperit, luizit, fosgen oksim), živčne strupe (sarin, soman, tabun, VX), splošne strupe (vodikov in klorov cianid, arzin), naravne strupe (ricin, botulin toksin) in strupe za začasno onesposobitev kot so solzivci (kapsaicin), kihavci (adamsit) in psihotropni strupi (BZ, LSD, fentanil).

Antidoti

Pri zdravljenju zastrupitev uporabljamo protistrupe oziroma antidote, ki izničijo učinke strupov in zdravil. Na spletni strani so našteti antidoti, ki jih imamo v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo.

NOVICE

Novosti s področja klinične toksikologije in farmakologije. Opisi trenutnih aktivnosti CKTF in SKT. Predstavitve najnovejših člankov in knjig.

PRVA POMOČ
PRI ZASTRUPITVAH

  • Skrb za lastno varnost pri reševanju

  • Reševanje iz zastrupljenega območja

  • Preverjanje, vzpostavljanje in vzdrževanje osnovnih življenjskih funkcij (umetno dihanje, masaža srca)

  • Klic na pomoč

  • Odstranjevanje strupa s ponesrečenca (pri jedkovinah pred klicem na pomoč)

  • Prepoznavanje strupa in shranjevanje vzorca

  • Prevoz zastrupljenca

  • Preprečevanje nadaljnje škode