Onesnažen zrak na delovnem mestu in v okolju

3. srečanje o kemijski varnosti

Datum:
14. novembra, 2014
Čas:
08:30 - 14:30
Lokacija:

3. srečanja o kemijski varnosti: onesnažen zrak na delovnem mestu in v okolju je potekalo 14. novembra 2014 v hotelu Plaza v Ljubljani (BTC City) od 8. do 15. ure. Predstavili smo zdravstvene posledice vdihavanja onesnaženega zraka na delovnem mestu in v okolju. Opisali smo toksični pnevmonitis in inhalacijsko toksičnost nanodelcev, kroma, niklja, titanija, kovinskih oksidov (kovinska vročica), zdravil, črnega ogljika itn. Predstavili smo novosti pri določevanju težkih kovin. Na srečanju smo predstavili ukrepe, skladne s smernicami, s katerimi lahko preprečimo ali ublažimo zastrupitve na delovnem mestu oz. poklicne bolezni.

Srečanja se je udeležilo 70 zdravnikov, varnostnih inženirjev in svetovalcev za kemikalije.

Licenčne točke: Ministrstvo za delo in Zdravniška zbornica sta udeležencem podelila točke za opravljeno usposabljanje.