TOKSIKOLOGIJA 2018

KONOPLJA

Image
Datum:
13. aprila, 2018
Čas:
08:00 - 15:00
Lokacija:

Srečanje Toksikologija 2018: konoplja sta organizirala Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL. Srečanje je potekalo 13. aprila 2018 v Kristalni palači v Ljubljani (BTC City). Udeležilo se ga 210 zdravnikov in drugi strokovnjakov, ki jih zanima konoplja.

 

Ob srečanju smo izdali zbornik s prispevki predavateljev. 

Program srečanja

08:20 – 08:40 Konoplja nekoč in danes

prof. dr. Nejc Jogan, univ. dipl. biol., Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

08:40 – 09:00 Zakonodaja s področja konoplje v Sloveniji

dr. Jože Hren, Ministrstvo za zdravje

09:00 – 09:20 Epidemiologija uporabe konoplje v Sloveniji

Milan Krek, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje

09:20 – 09:40 Farmakokinetika in farmakodinamika kanabinoidov rastlinskega izvora

prof. dr. Mojca Kržan, dr. med., Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta v Ljubljani

09:40 – 10:40 ODMOR
10:40 – 11:00 Zastrupitve s konopljo

doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

11:00 – 11:20 Evropski projekt Euro-DEN: pregled zdravljenj zastrupitev s konopljo v urgentnih ambulantah

Damjan Grenc, dr. med., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Skupina Euro-DEN

11:20 – 11:40 Vpliv konoplje na duševno zdravje

dr. Andrej Kastelic, dr. med., Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

11:40 – 12:00 Vpliv konoplje na razvoj otrok in mladostnikov

dr. Marija Anderluh, dr. med., in Borče Micev, dr. med., Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

12:00 – 12:20 Vpliv konoplje na sposobnost vožnje

Martin Kurent, dr. med., in prof. dr. Alenka Franko, dr. med., Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

12:20 – 12:40 Nevarnosti uporabe konoplje pri delu  

prof. dr. Alenka Franko, dr. med., Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

12:40 – 13:40 ODMOR
13:40 – 14:00 Pregled rezultatov kliničnih raziskav uporabe konoplje v medicini

Tanj Varl, dr. med., Mojca Dobaja Borak, mag. farm., in doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

14:00 – 14:20 Konoplja in rakave bolezni

Jernej Benedik, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

14:20 – 14:40 Konoplja in bolezni živčevja

prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med., in Maida Čekić, dr. med., Nevrološka klinika, UKC Ljubljana

 14:40 – 15:00  Psihosocialni dejavniki, ki varujejo mladostnike pred uporabo konoplje

dr. Eva Stergar, univ. dipl. psih., in prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

doc. dr. Rok Blagus, Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

PROGRAM

Download (PDF, 187KB)