9. SLOVENSKO SREČANJE O KLINIČNI FARMAKOLOGIJI

Image
Datum:
01. oktobra, 2021
Čas:
08:00 - 16:00
Lokacija:

9. slovensko srečanje o klinični farmakologiji: varna uporaba zdravil sta organizirala Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL v sodelovanju z Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Srečanje je potekalo 1. oktobra 2021  (8:00-16:00) v Domus Medica v Ljubljani (Dunajska cesta 162). Ob srečanju smo izdali zbornik s prispevki predavateljev. 

Udeležba na srečanju je bila mogoča le ob izpolnjenem pogoju PCT za COVID-19.

Ura Predavatelj Naslov predavanja
08:20-08:40 izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Specializacija iz klinične farmakologije
08:40-09:00 prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm.

Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Klinična farmakologija versus Klinična farmacija: sodelovanje versus tekmovanje
09:00-09:20 prim. Martin Možina, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Detekcija in vrednotenje povezave med zdravilom in neželenim dogodkom
09:20-09:40 prim. Jurij Fürst, dr. med.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Financiranje dragih zdravil: izzivi sodobne družbe
09:40-10:00 prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.

Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

Učinkovitost in varnost najsodobnejših zdravil za zniževanje holesterola v LDL – klinična realnost in prihodnje perspektive
10:00-10:20 dr. Kristina Nadrah, dr.med., mag. farm.

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana

Pregled zdravil za COVID-19
10:20-10:50 ODMOR
10:50-11:10 asist. dr. Kristina Groti Antonić, dr. med.

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana

Hipogonadizem in neplodnost pri moških zaradi zdravil
11:10-11:30 Judita Knez, dr. med.

doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med.

Klinični oddelek za hipertenzijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Nesteroidni antirevmatiki  in arterijska hipertenzija
11:30-11:50 izr. prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med.

Klinični oddelek za nevrofiziologijo, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana

Nočne more, sanje in agresivno vedenje med spanjem zaradi zdravil
11:50-12:10 Marko Saje Marko Saje, dr. med.

Center za klinično psihiatrijo,

Univerzitetna Psihiatrična klinika Ljubljana

Varnejša ambulantna raba zdravil pri obvladovanju alkoholizma
12:10-12:30 doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.

Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Zdravilne učinkovine v pitni vodovodni vodi
12:30-13.30 KOSILO
13:30-13:50 Matej Dobravc Verbič, mag. farm.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Pogostost neželenih učinkov v urgentni internistični ambulanti
13:50-14:10 dr. Hugon Možina, dr. med.

Internistična prva pomoč, Interna Klinika, UKC Ljubljana

Hiponatriemija zaradi zdravil v urgentni ambulanti
14:10-14:30 prof. dr. Jože Balažic, dr. med.

Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Sodnomedicinske in izvedenske izkušnje ob napakah uporabe zdravil
14:30-14:50 Damjan Grenc, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Zastrupitve z benzodiazepini in etanolom
14:50-15:10 dr. Lucija Šarc, dr. med.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Alkoholni maček
15:10-15:30 Gašper Razinger, dr. med.

Mojca Dobaja Borak, mag. farm.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

Zloraba ponarejenih zdravil

PROGRAM (pdf.)

Download (PDF, 233KB)

PRIJAVNICA (doc.)

Download (DOC, 45KB)