Nove sintetične droge

Toksikologija 2013

Image
Datum:
26. aprila, 2013
Čas:
09:00 - 14:00
Lokacija:

ORGANIZATOR SREČANJA

Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za zastrupitve Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

NAMEN SREČANJA

Namen srečanja je bil predstaviti nove sintetične droge, kot so novi met/amfetamini, Nexus, mefedron, MCPP, sintetitični kanabinoidi, GHB, GB, GBL itn..

KOMU JE SREČANJE NAMENJENO

Srečanje je bilo namenjeno vsem zdravnikom, predvsem zdravnikom družinske medicine, urgentne medicine, interne medicine, pediatrije, nevrologije in psihiatrije, medicinskim sestram, farmacevtom v lekarnah in veterinarjem ter ostalim strokovnjakom.
Srečanjesta Zdravniška in Veterinarska zbornica upoštevali pri obveznem izobraževanju zdravnikov in veterinarjev.

PROGRAM SREČANJA

 • Nove sintetične droge v Sloveniji in EU, Andreja Drev, Inštitut za varovanje zdravja RS
 • Novi sintetični feniletilamini in piperazini, Miran Brvar, Center za zastrupitve, UKC Ljubljana
 • Gama-hidroksibutirat, gama-butirolakton in 1,4-butandiol, Marija Jamšek, Center za zastrupitve, UKC Ljubljana
 • Sintetični kanabinoidi, Damjan Grenc, Center za zastrupitve, UKC Ljubljana
 • Kokain in srčno-žilni zapleti, Matjaž Bunc, KO za kardiologijo, UKC Ljubljana
 • Sintetične droge in komorbidne duševne motnje, Nuša Šegrec, Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, Psihiatrična klinika Ljubljana
 • Toksikološka analitika novih sintetičnih drog, Gordana Koželj, Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta v Ljubljani
 • Nove sintetične droge in nočne zabave, Mina Paš, DrogArt
 • Nove sintetične droge v prometu, Boštjan Smolej, Sektor prometne policije, Generalna policijska uprava
 • Nove sintetične droge na delovnem mestu, Alenka Franko, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana
 • Doping z novimi ergogenimi učinkovinami, Lovro Žiberna, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta v Ljubljan
 • Spolni odnosi in droge, Miran Brvar, Center za zastrupitve, UKC Ljubljana

ORGANIZACIJA

Sekcija za klinično toksikologijo, Center za zastrupitve, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 522 8808, 01 522 7164
E-naslov: miran.brvar@kclj.si