Toksikologija 2024

konoplja ali marihuana

Image
Datum:
19. aprila, 2024
Čas:
08:00 - 15:00
Lokacija:

Srečanje Toksikologija 2024: konoplja ali marihuana sta organizirala Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKC Ljubljana.

Srečanje je potekalo 19. aprila 2024 (8:00 – 15:00) v Kristalni  palači v BTC Ljubljana v LjubljaniVsebina srečanja je podrobno opisana v programu. Ob srečanju smo izdali zbornik s prispevki predavateljev. Zdravniška zbornica SlovenijeLekarniška zbornica Slovenije in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije so srečanje upoštevale pri izobraževanju zdravnikov, farmacevtov, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. 

 

 

08:00 – 08:30 Kanabinoidi

doc. dr. Damijana Mojca Jurič, univ. dipl. kem., Inštitut za farmakologijo in eksperimetalno toksikologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

08:30 – 09:00 Zakonodaja s področja konoplje v Sloveniji in pregled sprememb zakonodaje na tem področju v nekaterih državah EU

dr. Jože Hren in Anej Korsika Knific, Ministrstvo za zdravje

09:00 – 09:30 Toksikološka analiza kanabinoidov v bioloških vzorcih

Toksikološka analitika kanabinoidov v urinu, slini in krvi

dr. Anja Kristl. mag. kem., Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

09:30 – 10:00 ODMOR
10:00 – 10:20 Konoplja za zadevanje – marihuana

Damjan Grenc, dr. med., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana 

10:20 – 10:40 Učinkovitost in varnost konoplje pri kronični vnetni črevesni bolezni

Izabela Milanez in dr. Jurij Hanžel, dr. med. , Klinični oddelek za gastroenterologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

10:40 – 11:00 Konoplja v aktivni kozmetiki: delovanja, izzivi in zlorabe

izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm., Katedra za farmacevtsko biologijo, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

11:00 – 11:30 Navadna konoplja v prehrani

prof. dr. Samo Kreft, mag. farm., Katedra za farmacevtsko biologijo, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

11:30 – 12:00 Sodna praksa povezana s konopljo

mag. Špela Koleta, univ. dipl. prav., Višje sodišče v Ljubljani

12:00 – 13:00 KOSILO
13:00 – 13:30 Zastrupitve s sintetičnimi in naravnimi kanabinoidi

izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana

13:30 – 14:00 Vpliv konoplje na duševno zdravje in kognitivne ter prilagoditvene zmožnosti mladostnikov

Borče Micev, dr. med., dr. Marija Anderluh, dr. med.,  Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

14:00 – 14:30 Konoplja v prometu – vpliv na vožnjo avtomobila in drugih prevoznih sredstev

asist. Martin Kurent, dr. med., Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

dr. Andrej Kastelic, dr. med., Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

PROGRAM

Download (PDF, 123KB)