43. podiplomski seminar klinične toksikologije

Image
Datum:
30. marca, 2015
Čas:
08:00 - 15:30
Lokacija:

Na 43. seminarju klinične toksikologije, ki je potekal od 30. 3. do 3. 4. 2015, smo predstavili akutne in kronične zastrupitev z zdravili, drogami, kemikalijami plini, težkimi kovinami, fitofarmacevtskimi sredstvi, strupenimi rastlinami, gobami in živalmi itn. Na srečanju smo predstavili tudi antidote, eliminacijske metode, toksikološko analitiko, označevanje nevarnih kemikalij, sodnomedicinske vidike zastrupitev itn. Poseben sklop bo namenjen tudi neželenim učinkom zdravil.

Prijavnico pošljete na e-naslov andreja.lamovsek@kclj.si ali v tajništvo Centra za zastrupitve (Center za zastrupitve, Interna klinika, UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana)