GHB, GBL, BD

Gama-hidroksibutirat (GHB) je endogeni živčni prenašalec ali nevromodulator; v centralnem živčevju se veže na receptorje GABA-B in še na dva neznana receptorja, specifična za GHB. GHB so sprva uporabljali kot splošni anestetik, vendar so ga zaradi slabega analgetičnega delovanja in povzročanja krčev kmalu opustili. Sedaj se GHB zlorablja v nočnih klubih in na rejvih zaradi njegovega evforičnega delovanja. GHB je tekočina brez barve, vonja in skoraj brez okusa. Zaužiti GHB se hitro absorbira iz prebavil in najvišjo koncentracijo v serumu doseže 1,5 do 2 uri po zaužitju. Učinek se pokaže po 15. minutah in običajno traja do 6-10 ur.

Klinična slika zastrupitve vključuje omotičnost, sedacijo, amnezijo, nistagmus, ataksijo, hipotonijo, mioklonus, klonične krče obraznih in ekstremitetnih mišic, miozo, bradikardijo, hipotenzijo, hipoventilacijo, hipotermijo in komo. Med prebujanjem so bolniki pogosto agresivni, zmedeni in bruhajo. Na GHB moramo pomisliti pri mladem bolniku z moteno zavestjo, ki so ga pripeljali iz nočnega lokala oziroma rejva. GHB z običajnimi presejalnimi toksikološkimi testi ne moremo ugotoviti, lahko pa jih dokažemo v vzorcih seruma, krvi in urina s plinsko kromatografijo z masno spektrometrijo.

Zdravljenje je simptomatsko in vključuje vzdrževanje prehodne dihalne poti, nadomeščanje kisika, umetno ventilacijo, atropin pri simptomatski bradikardiji in benzodiazepine pri epileptičnih krčih. Specifičnega antidota ni. Lavaža želodca ni učinkovita, priporočamo pa aktivno oglje.

Gama-butirolakton (GBL) in 1,4- butandiol (1,4-BD) sta naravna prekurzorja GHB, zato je klinična slika zastrupitve podobna zastrupitvi z GHB.

Število zastrupljencev z GHB, GBL in BD v urgentnih internističnih ambulantah v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani od leta 2010 do 2018